№ 2 (2020)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Статті

НЕВІДОМЕ ЗОБРАЖЕННЯ ГЕТЬМАНА ІВАНА МАЗЕПИ НА ІКОНІ ПОКРОВИ БОГОРОДИЦІ З НОВГОРОДА-СІВЕРСЬКОГО PDF
Максим БЛАКИТНИЙ (M. BLAKYTNY) 4-8
З НОВОВІДКРИТОГО ЛИСТУВАННЯ ГЕТЬМАНА ІВАНА МАЗЕПИ PDF
о. Юрій МИЦИК (pr. Yu. MYTSYK) 9-26
ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ ТА ГОСПОДАРСТВО МЕНСЬКОЇ СОТНІ НАПРИКІНЦІ XVII – НА ПОЧАТКУ XVIII СТ. PDF
Дмитро КАЗІМІРОВ (D. KAZIMIROV) 27-41
ДЕРЕВОРІЗЬБЛЕННЯ ТА ІКОНОСТАСИ ЧЕРНІГОВА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХVІІ – ПОЧАТКУ ХVІІІ СТОЛІТЬ PDF
Анатолій АДРУГ (A. ADRUH) 42-59
БУНЧУКОВИЙ ТОВАРИШ НІЖИНСЬКОГО ПОЛКУ ГРИГОРІЙ ГОЛУБ ТА ЗАСНУВАННЯ НИМ СКИТУ «ЧОРНИЙ ВИР» НА АФОНІ PDF
Сергій ШУМИЛО (S. SHUMYLO) 60-80
ДУХОВНА ОСВІТА НА ЧЕРНІГІВЩИНІ У 1870–1882 рр. PDF
Віталій ГЕРАСИМЕНКО (V. GERASYMENKO) 81-88
НАСТОЯТЕЛЬ ТРОЇЦЕ-ІЛЛІНСЬКОГО МОНАСТИРЯ ГЕОРГІЙ (СМЕЛЬНИЦЬКИЙ) ЯК ОДИН ІЗ ІДЕОЛОГІВ ІПЦ НА ЧЕРНІГІВЩИНІ: ЗА МАТЕРІАЛАМИ СЛІДЧИХ СПРАВ PDF
Віталій ШУМІЛО (V. SHUMILO) 89-106
ДО ПИТАННЯ ПРО ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЧЕРНІГІВСЬКОГО ЄЛЕЦЬКОГО МОНАСТИРЯ НА ПОЧАТКУ XX СТ. PDF
Олександр ЛИТОВЧЕНКО (O. LYTOVCHENKO) 107-115
ЗАКРИТТЯ ТРОЇЦЬКОГО ЖІНОЧОГО МОНАСТИРЯ У М. ЧЕРНІГОВІ НА ПОЧАТКУ 1960-Х РОКІВ PDF
Тетяна МИКОЛАЙКО (T. MYKOLAYKO) 116-122
З НОВИХ ДОКУМЕНТІВ ДО ІСТОРІЇ СІВЕРЩИНИ (ХVІІ–ХVІІІ ст.) (частина 18) PDF
о. Юрій МИЦИК (pr. Yu. MYTSYK), Інна ТАРАСЕНКО (I. TARASENKO) 123-162
ДОКУМЕНТИ З ОСОБОВОГО ФОНДУ АНДРІЯ ЖУКА ПЕРІОДУ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (Частина 1) PDF
Олександр ПИЛИПЕНКО (O. PYLYPENKO) 163-170
ПРИЧИНИ СТВОРЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ ПОСЕЛЕНЬ КАВАЛЕРІЇ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ У ПЕРШІЙ ЧВЕРТІ ХІХ СТ. PDF
Олексій КОЛЄВАТОВ (O. KOLIEVATOV) 171-177
ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ НА СТОРІНКАХ «НАРОДНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ» PDF
Анатолій БОРОВИК (A. BOROVYK) 178-185
МИТРОПОЛИТ АРСЕНІЙ МАЦІЄВИЧ В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ ПОЧ. XX–XXI СТ. PDF
Володимир ЧИСТЯКОВ (V. CHISTYAKOV) 186-201
ПРОБЛЕМА МАСОНСТВА РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У НАУКОВОМУ ДОРОБКУ РАДЯНСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ PDF
Наталія ЛАШУК (N. LASHUK) 202-210
«РУНО ОРОШЕННОЄ» В МЕТАФОРИЧНІЙ СТРАТЕГІЇ СВТ. ДИМИТРІЯ ТУПТАЛА PDF
Архиєпископ Ігор ІСІЧЕНКО (archbishop I. ISICHENKO) 211-223
Рецензія : Потапенко М., Прудько В., Ємельянов В. Ніжин в добу Української революції 1917–1921 рр. Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М., 2018. 104 с. PDF
Тамара ДЕМЧЕНКО (T. DEMCHENKO) 224-227