Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 2 (2020) «РУНО ОРОШЕННОЄ» В МЕТАФОРИЧНІЙ СТРАТЕГІЇ СВТ. ДИМИТРІЯ ТУПТАЛА Анотація   PDF
Архиєпископ Ігор ІСІЧЕНКО (archbishop I. ISICHENKO)
 
№ 1 (2020) ІСТИННО-ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА НА ЧЕРНІГІВЩИНІ ТА ІГУМЕН АЛІПІЙ (ЯКОВЕНКО) Анотація   PDF
Віталій ШУМІЛО (V. SHUMILO)
 
№ 2 (2020) ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ НА СТОРІНКАХ «НАРОДНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ» Анотація   PDF
Анатолій БОРОВИК (A. BOROVYK)
 
№ 1 (2020) ІСТОРИЧНІ РАЙОНИ ЧЕРНІГОВА ТА ДЕРЕВ’ЯНЕ І ЦЕГЛЯНЕ БУДІВНИЦТВО У МІСТІ ВПРОДОВЖ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. Анотація   Без заголовку
Данило РИГА (D. RIGA)
 
№ 1 (2020) БОРТНИЦТВО У СЕВРЮКІВ Анотація   PDF
Василь БАЛУШОК (V. BALUSHOK)
 
№ 2 (2020) БУНЧУКОВИЙ ТОВАРИШ НІЖИНСЬКОГО ПОЛКУ ГРИГОРІЙ ГОЛУБ ТА ЗАСНУВАННЯ НИМ СКИТУ «ЧОРНИЙ ВИР» НА АФОНІ Анотація   PDF
Сергій ШУМИЛО (S. SHUMYLO)
 
№ 1 (2020) ВИШИВКА ТА ГАПТУВАННЯ ЧЕРНІГОВА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII – ПОЧАТКУ XVIII СТОЛІТЬ Анотація   Без заголовку
Анатолій АДРУГ (A. ADRUH)
 
№ 1 (2020) ГЕТЬМАН ІВАН МАЗЕПА ТА ОБРАННЯ РЕКТОРА КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКОЇ КОЛЕГІЇ У 1693 Р. Анотація   PDF
о. Юрій МИЦИК (pr. Yu. MYTSYK)
 
№ 2 (2020) ДЕРЕВОРІЗЬБЛЕННЯ ТА ІКОНОСТАСИ ЧЕРНІГОВА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХVІІ – ПОЧАТКУ ХVІІІ СТОЛІТЬ Анотація   PDF
Анатолій АДРУГ (A. ADRUH)
 
№ 2 (2020) ДО ПИТАННЯ ПРО ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЧЕРНІГІВСЬКОГО ЄЛЕЦЬКОГО МОНАСТИРЯ НА ПОЧАТКУ XX СТ. Анотація   PDF
Олександр ЛИТОВЧЕНКО (O. LYTOVCHENKO)
 
№ 1 (2020) ДО ПИТАННЯ ПРО ПОХОДЖЕННЯ РОДУ ПРП. ПАЇСІЯ ВЕЛИЧКОВСЬКОГО І ЙОГО ЗВ’ЯЗКИ З ЧЕРНІГІВЩИНОЮ Анотація   PDF
Сергій ШУМИЛО (S. SHUMYLO)
 
№ 2 (2020) ДОКУМЕНТИ З ОСОБОВОГО ФОНДУ АНДРІЯ ЖУКА ПЕРІОДУ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (Частина 1) Анотація   PDF
Олександр ПИЛИПЕНКО (O. PYLYPENKO)
 
№ 2 (2020) ДУХОВНА ОСВІТА НА ЧЕРНІГІВЩИНІ У 1870–1882 рр. Анотація   PDF
Віталій ГЕРАСИМЕНКО (V. GERASYMENKO)
 
№ 1 (2020) ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ЧЕРНІГІВСЬКОГО ЄПИСКОПА ВЕНІАМІНА (БИКОВСЬКОГО) Анотація   PDF
Віталій ГЕРАСИМЕНКО (V. GERASYMENKO)
 
№ 1 (2020) З ІСТОРІЇ РЕСТАВРАЦІЇ ПАЛАЦОВО-ПАРКОВОГО АНСАМБЛЮ КИРИЛА РОЗУМОВСЬКОГО В БАТУРИНІ У 1947–1949 рр. Анотація   PDF
Тетяна ОКСІНЬ (T. OKSIN)
 
№ 2 (2020) З НОВИХ ДОКУМЕНТІВ ДО ІСТОРІЇ СІВЕРЩИНИ (ХVІІ–ХVІІІ ст.) (частина 18) Анотація   PDF
о. Юрій МИЦИК (pr. Yu. MYTSYK), Інна ТАРАСЕНКО (I. TARASENKO)
 
№ 2 (2020) З НОВОВІДКРИТОГО ЛИСТУВАННЯ ГЕТЬМАНА ІВАНА МАЗЕПИ Анотація   PDF
о. Юрій МИЦИК (pr. Yu. MYTSYK)
 
№ 2 (2020) ЗАКРИТТЯ ТРОЇЦЬКОГО ЖІНОЧОГО МОНАСТИРЯ У М. ЧЕРНІГОВІ НА ПОЧАТКУ 1960-Х РОКІВ Анотація   PDF
Тетяна МИКОЛАЙКО (T. MYKOLAYKO)
 
№ 1 (2020) ЗДОБУТКИ ЧИ ТОПТАННЯ НА МІСЦІ? СТИМУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ АКТИВНОСТІ У БОЛГАРІЇ (1887–1894 РР.) Анотація   PDF
Дмитро МИКОЛЕНКО (D. MYKOLENKO)
 
№ 2 (2020) ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ ТА ГОСПОДАРСТВО МЕНСЬКОЇ СОТНІ НАПРИКІНЦІ XVII – НА ПОЧАТКУ XVIII СТ. Анотація   PDF
Дмитро КАЗІМІРОВ (D. KAZIMIROV)
 
№ 2 (2020) МИТРОПОЛИТ АРСЕНІЙ МАЦІЄВИЧ В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ ПОЧ. XX–XXI СТ. Анотація   PDF
Володимир ЧИСТЯКОВ (V. CHISTYAKOV)
 
№ 1 (2020) НІЖИНСЬКІ ГРЕЦЬКІ КУПЦІ ЗОСИМИ: ПІДПРИЄМНИЦЬКА, ПРОСВІТНИЦЬКА ТА БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ Анотація   PDF   PDF
Олександр ПИЛИПЕНКО (O. PYLYPENKO)
 
№ 2 (2020) НАСТОЯТЕЛЬ ТРОЇЦЕ-ІЛЛІНСЬКОГО МОНАСТИРЯ ГЕОРГІЙ (СМЕЛЬНИЦЬКИЙ) ЯК ОДИН ІЗ ІДЕОЛОГІВ ІПЦ НА ЧЕРНІГІВЩИНІ: ЗА МАТЕРІАЛАМИ СЛІДЧИХ СПРАВ Анотація   PDF
Віталій ШУМІЛО (V. SHUMILO)
 
№ 2 (2020) НЕВІДОМЕ ЗОБРАЖЕННЯ ГЕТЬМАНА ІВАНА МАЗЕПИ НА ІКОНІ ПОКРОВИ БОГОРОДИЦІ З НОВГОРОДА-СІВЕРСЬКОГО Анотація   PDF
Максим БЛАКИТНИЙ (M. BLAKYTNY)
 
№ 1 (2020) НОВІ ВІДОМОСТІ З ІСТОРІЇ САДИБИ КОЧУБЕЇВ У БАТУРИНІ Анотація   PDF
Наталія РЕБРОВА (N. REBROVA)
 
№ 1 (2020) НОВИЙ ОСТЕРСЬКИЙ ЗАМОК. НАРИС З ІСТОРІЇ ОБОРОНИ ТА ТОПОГРАФІЇ ФОРТИФІКАЦІЙ Анотація   PDF
Ігор ІГНАТЕНКО (I. IHNATENKO)
 
1 - 26 з 42 результатів 1 2 > >>