Збірник наукових праць «Економічні інновації»

Збірник наукових праць «Економічні інновації» – наукове фахове видання України у сфері економічних наук, що рецензується.
Збірник почав видаватися у 1998 року Інститутом проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України та  
одержав Свідоцтво про державну реєстрацію 03 березня 1998 р. (ОД № 425). Збірник було перереєстровано Міністерством юстиції України
13 липня 2009 р. (Серія КВ №15485-4057 ПР).
«Економічні інновації»  включено до переліку спеціалізованих фахових видань, в яких можуть публікуватися результати кандидатських і докторських 
дисертацій (наказ Міністерства освіти і науки України від 09.03.2016 р. № 241).
Сайт журналу http://ei-journal.com

Зображення домашньої сторінки журналу