ОСОБЛИВОСТІ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В РОЗРІЗІ ГАЛУЗІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

В.Р. Чаплінський

Анотація


Відмічено особливості формування та розвитку інтелектуальної власності в галузі сільського господарства. Визначено фактори, що стримують розвиток інноваційної діяльності та запропоновано рекомендації, що до їх виправлення.

Ключові слова: інновація, інноваційна діяльність, інноваційний процес.

Summary. The peculiarity of intellectual property in the field of agriculture. The factors hampering the development of innovation and propose recommendations to correct them.

Key words: innovation, innovation, innovation process.


Повний текст:

PDF

Посилання


Інноваційні трансформації аграрного сектора економіки :[моногр.] / [Шубравська О.В., Пасхавер Б.Й., Молдаван Л. В. та ін.]; за ред. О. В. Шубравської; НАН України, Інститут економіки та прогнозування.– К.:Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2012.–496с.

Офіційний веб-портал державної служби інтелектуальної власності України // Eлектронний ресурс. – Режим доступу: http://sips.gov.ua/ constitution.html.

Національна академія аграрних наук // Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.uaan.gov.ua/content/pro-naan.

Положення про Державну службу інтелектуальної власності України / Указ Президента України № 436/2011 // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/13415.html.