Публічне управління та регіональний розвиток

Науковий журнал Публічне управління та регіональний розвиток присвячено питанням публічного управління на державному, регіональному та місцевому рівні в Україні та за кордоном, особливостям розбудови механізмів державного управління у різних сферах суспільного життя та перспективам їх вдосконалення.
Періодичність видання журналу - 2 рази на рік.
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 23245-13085Р від 04.04.2018 р.
Засновник - Чорноморський національний університет імені Петра Могили.


Зображення домашньої сторінки журналу

Головний редактор:
Ємельянов В.М. - доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки.

Заступник головного редактора:
Беглиця В.П. - доктор наук з державного управління, доцент.

Члени редакційної колегії:
Антонова Л.В. - доктор наук з державного управління, доцент.
Багмет М.О. - доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки.
Бартош Гордецки - доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Республіка Польща).
Плеханов Д.О. - доктор наук з державного управління, доцент.
Сорока С.В. - доктор наук з державного управління, доцент.
Стоян О.Ю. - доктор наук з державного управління, доцент.
Ципліцька О.О. - кандидат економічних наук, доцент.

Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:
1. Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи, яка автоматично стає доступною на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.
2. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.
3. Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи

Процес рецензування
Редакція журналу «Public Policy and Regional Development» робить вступну перевірку надісланих текстів, досліджуючи співвідношення теми статті та профілю щоквартального журналу та виконання редакційних вимог.
Тексти, які пройшли вступну перевірку, передаються двом рецензентам.
Прізвища рецензентів окремих текстів не розголошуються. Під час рецензування автор та його рецензенти анонімні (double-blind review process).
Рецензент має право представити свою думку про статтю, а це означає, що остаточне рішення про прийняття тексту до публікації приймає редакція щоквартального журналу.
Для подання статті до журналу Публічне управління та регіональний розвиток необхідно додавати результати перевірки за плагіат. Автори без наукового ступеня також мають подавати завірений відгук доктора наук з державного управління.