Про журнал

Збірник внесено до Категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (спеціальності: 011, 012, 013, 014, 015, 016). Наказ МОН України від 28.12.2019 №1643.

Раніше збірник входив до Переліку наукових фахових видань України:

 • Наказ МОН України від 12.05.2015 № 528

 • Наказ МОН України від 16.12.2009 № 1–05/6

Засновник: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Реєстраційне свідоцтво: КВ № 24000-13840ПР від 28.05.2019 р

Основна цільова аудиторія збірника: провідні вчені, професори, доктори та кандидати наук, доценти, докторанти, аспіранти, наукові співробітники.

Мови видання: українська, російська та англійська.

Періодичність: двічі на рік.

До наукового збірника входять оригінальні наукові статті теоретичного та експериментального характеру, у яких розкриваються актуальні проблеми підготовки вчителя до роботи у закладах вищої та середньої освіти; висвітлюються питання методики, дидактики, виховних аспектів підготовки педагогічних кадрів; розглядаються актуальні питання розвитку освіти в Україні та зарубіжжі; інноваційні підходи в освіті, нові інформаційні технології навчання; психологічні особливості формування творчої особистості вчителя й учня; досліджуються сторінки історії освіти.

У збірнику передбачені рубрики:

 • освіта сучасної України та зарубіжжя;
 • сторінки історії освіти;
 • підготовка вчителя до роботи у ЗСО та початковій школі зокрема;
 • дидактика, методика;
 • інноваційні підходи в освіті, нові інформаційні технології навчання;
 • психологічні особливості формування творчої особистості вчителя й учня;
 • виховна робота.

Збірник наукових праць "Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи" зареєстрований, реферується та індексується у наступних наукометричних базах даних, пошукових системах та репозитаріях:

Адреса редакції:

20300, м. Умань, вул. Садова, 2

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Тел.: (04744) 4-02-81 (Руденко Вікторія Миколаївна).

Тел./факс: +38 (04744) 3-45-82

Email: vrv.udpu@gmail.com

Поточний номер

№ 2(6) (2021)
Опубліковано: 2021-11-25

Статті

Переглянути всі випуски

ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ:

  • Совгіра С. В. (головний редактор) – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри хімії, екології та методики їх навчання, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Google scholar

ORCID: 0000-0002-8742-7773

  • Чирва Г. М. (заступник головного редактора) – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри спеціальної освіти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Google scholar

ORCID: 0000-0003-3791-6111

  • Коломієць Н. А. (відповідальний секретар) – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри виховних технологій та педагогічної творчості, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Google scholar

ORCID: 0000-0002-5770-4805

  • Демченко І. І. – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної роботи та реабілітації, Національний університет біоресурсів і природокористування України;

Google scholar

ORCID: 0000-0003-4302-7564

  • Панченко Є. А. – кандидат педагогічних наук;

Google scholar

ORCID: 0000-0003-3749-7164

  • Колос К. Р. – доктор педагогічних наук, професор кафедри комп’ютерних наук, Державний університет «Житомирська політехніка»;

Google scholar

ORCID: 0000-0002-1038-8569

  • Прохазка Мірослав – доктор філософії, завідувач кафедри педагогіки факультету освіти, Університет Південної Богемії (Чеська республіка);

ORCID: 0000-0003-2797-5089

  • Безлюдний О. І. – Заслужений працівник освіти України, доктор педагогічних наук, професор, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Google scholar

ORCID: 0000-0001-5191-4054

  • Біда О. А. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і психології, Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ;

Google scholar

ORCID: 0000-0002-0448-0852

  • Грітченко Т. Я. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Google scholar

ORCID: 0000-0001-6389-3203

  • Комар О. А. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Google scholar

ORCID: 0000-0003-0289-2359

  • Кочубей Т. Д. – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Google scholar

ORCID: 0000-0002-9104-8442

  • Кузьмінський А. І. – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, професор кафедри педагогіки та менеджменту освіти, Глухівський національний педагогічний університет імені О. Довженка;

Google scholar

ORCID: 0000-0002-9678-000X

  • Кучай О. В. – доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології, Національний університет біоресурсів і природокористування України;

Google scholar

ORCID: 0000-0002-9468-0486

  • Муковіз О. П. – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії початкового навчання, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Google scholar

ORCID: 0000-0001-9262-9209

  • Роєнко Л. М. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Google scholar

ORCID: 0000-0002-3370-0770

  • Сєрадзька-Базюр Б. – доктор хабілітований, професор, проректор з наукової роботи і освітніх програм, Академія «Ігнатіанум» у м. Кракові (Республіка Польща);

ORCID: 0000-0002-4214-7268

  • Фізеші О. Й. – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти, Мукачівський державний університет;

Google scholar

ORCID: 0000-0003-0423-3154

  • Шандрук С. І. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри лінгводидактики та іноземних мов, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка;

Google scholar

ORCID: 0000-0002-7472-4584

  • Якимчук Б. А. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Google scholar

ORCID: 0000-0002-3303-6478