Редакційний штат

Головний редактор

Iryna Р. Mazur, д.м.н., професор кафедри стоматології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ, Україна.

Редакційна колегія

  1. Oksana Denga, д.мед.н., професор, завідувач відділом епідеміології та профілактики основних стоматологічних захворювань, стоматології дитячого віку та ортодонтії ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України», Одеса, Україна.
  2. Vladislav О. Malanchuk, д.мед.н., професор, член-кореспондент НАМНУ, завідувач кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Київ, Україна.
  3. Tetiana Tatarchuk, д.мед.н., професор, член -кореспондент НАМНУ, заступник директора ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», Київ, Україна.
  4. Anna Rybachuk, асистент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Київ, Україна.
  5. Mykola V. Khaitovych, д.мед.н., професор, завідуючий кафедрою клінічної фармакології та клінічної фармації Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Київ, Україна.
  6. Vitaliy І. Tsymbaliuk, д.мед.н., професор, академік НАМНУ, Президент Національної медичної академії наук України, Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, Київ, Україна.
  7. Stanislav А. Schnayder, д.мед.н., професор, директор ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України», Одеса, Україна.