Життя та діяльність академіка К. Г. Воблого (історіографія питання)

Автор(и)

  • Марія Володимирівна Шевченко НГУ, Ukraine

Ключові слова:

Ключові слова, К.Г. Воблий, історіографія, аналіз наукових праць, наукова спадщина.

Анотація

У статті проаналізовані основні праці українських науковців, присвячені життєвому шляху та науковій спадщині видатного академіка, економіста Костянтина Григоровича Воблого (1876 – 1947).

Ключові слова: К.Г. Воблий, історіографія, аналіз наукових праць, наукова спадщина.

В статье проанализированы основные труды украинских ученых, посвященные жизненному пути и научному наследию известного академика, экономиста Константина Григорьевича Воблого (1876 – 1947).

Ключевые слова: К.Г. Воблый, историография, анализ научных трудов, научное наследие.

The basic publication of the Ukrainian scientists dedicated to life and scientific heritage of the known academician economist K.G. Voblyi’s (1876 – 1947) are analyzed in the article.

Key words: K.G. Voblyi, historiography, analysis of scientific publication, scientific heritage.

Біографія автора

Марія Володимирівна Шевченко, НГУ

аспірантка кафедри історії та політичної теорії НГУ

Посилання

Базилевич В. Д. Історія економічних учень / В. Д. Базилевич. – К.: КНЕУ, 2005. – 326 с.

Баранский Н. Н. Исторический обзор учебников географии (1876–1934) / Н. Н. Баранский. – М., 1954. – С. 372-373.

Большая Советская Энциклопедия (в 30 томах) / Гл. ред. А. Н. Прохоров. 3-е изд. - М.: «Советская Энциклопедия», Т. 5. – 1971. – С. 170.

Вернигора Л. Наукові погляди К. Г. Воблого - розвиток та новації / Л. Вернигора // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. – Вип. 85. – К., 2006. – С. 57-61.

Вернигора Л. К. Г. Воблий – видатний український вчений-економіст (до 130-ї річниці від Дня народження) / Л. Вернигора // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. – Вип. 86/87. – К., 2006. – С. 60-62.

Географічна енциклопедія України. В 3-х т. / Редкол.: О. М. Маринич та ін. – К.: «Українська Радянська Енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1989. – Т. 1. – С. 196-197.

Дубняк К. [Рец. на кн.] Економічна географія / К. Дубняк // Червоний шлях. – 1925. – № 10. – С. 211.

Жураковський Г. [Рец. на кн.] Організація праці наукового працівника (методика і техніка) / Г. Жураковський // Советская педагогика. – 1947. – № 7. – С. 107-108.

Історія Академії Наук України: 1918 – 1923 (Документи і матеріали). – К., 1993. – 576 с.

Історія Академії Наук УРСР. Кн. 2. – К.: УРЕ АН УРСР, 1967. – С. 218.

Іщук С. І. Дослідження особливостей формування АПК у працях академіка К. Г. Воблого / С. І. Іщук, Я. Б. Олійник, В. М. Матвієнко // Вісник Київського університету. Географія. – 1999. – Вип. 44. – С. 11-15.

Кисленко Я. [Рец. на кн.] Організація праці наукового працівника (методика і техніка) / Я. Кисленко // Вестник высшей школы. – 1947. – № 10. – С. 61.

Комаров Ю. [Рец. на кн.] Організація праці наукового працівника (методика і техніка) / Ю. Комаров // Вітчизна. – 1947. – № 8. – С. 147-150.

Корнійчук Л. Я. Історія економічних учень / Л. Я. Корнійчук, Н. О. Татаренко. – К.: КНЕУ, 2001. – 564 с.

Корецький Л. Н. Костянтин Григорович Воблий – фундатор української економіко-географічної школи /Л. Н. Корецький // Вісник Київського університету. Географія. – К.: РВЦ «Київський університет», 1999. – Вип. 44. – С. 6-9.

Коропецький І.-С. Українські економісти ХІХ століття та західна наука / І.-С. Коропецький. – К.: Либідь, 1993. – С. 148-163.

Костянтин Григорович Воблий / Вступ. стаття Д. Ф. Вірника, І. А. Кугукала: Бібліографія / Склав О. Г. Ровнер. – К.: Наук. думка, 1968. – 77 с.

Костянтин Григорович Воблий (Некролог) // Вісник АН УРСР. – 1947. – № 6. – С. 7-8.

Лисоченко І. Д. Костянтин Григорович Воблий / І. Д. Лисоченко // Фонди відділу Рукописів Центральної наукової бібліотеки АН УРСР. – К.: Наукова думка, 1982. – С. 24-32.

Матвієнко В.М. Науково-організаційна діяльність академіка К.Г. Воблого / В. М. Матвієнко // Вісник Київського університету. Географія. – 1999. – Вип. 44. – С. 49-50.

Матвієнко В.М. Теоретичні аспекти української економічної і соціальної географії: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук: спец. 11.00.02 «Економічна та соціальна географія» / В. М. Матвієнко. – К., 2000. – 20 с.

Мороз В. С. Академік із Царичанки / В. Мороз // Приорільська правда. – 1991. – 16 травня. – С. 2.

Мороз В. С. Академик из Царичанки / В. Мороз // Днепр печерний. – 1991. - 24 апр.

Павловский И. Ф. Краткий биографический словарь ученых и писателей с половины ХVІІІ века / И. Ф. Павловский. – Полтава, 1912. – С. 36-39.

Патон Б. Экологическая «емкость» Земли не безгранична / Б. Патон // День. – 2011. –10 квітня. – С. 6.

Пістун М.Д. Костянтин Григорович Воблий – видатний український економіко-географ / М. Д. Пістун. – К.: ВИД, 2006. – 34 с.

Пістун М. Д. Особливості формування і розвитку української економіко-географічної школи / М. Д. Пістун // Вісник Київського університету. Географія. – 1999. – Вип. 44. – С. 3-6.

Полонська-Василенко Н. Д. Українська Академія Наук: Нарис історії / Н. Д. Полонська-Василенко. – К.: Наукова думка, 1993. – С. 75.

Романенко І. Н. Костянтин Григорович Воблий (До семидесятиріччя з Дня народження) // Вісті АН УРСР. – 1946. – № 5-6. – С. 35-43.

Симоненко Г. Ф. Отзыв о медальном сочинении на тему: «Современная заатлантическая эмиграция, ее причины и следствия» / Г. Ф. Симоненко // Варшавские университетские известия. – 1903. – № 6. – С. 14-15.

Стеченко М. Д. Наукове забезпечення розвитку та розміщення продуктивних сил України в роботах К. Г. Воблого / М. Д. Стеченко, Л. М. Кушнір // Вісник Київського університету. Географія. –1999. – Вип. 44. – С. 15-17.

Ступак Ю. Книга для молоді, що йде у науку / Ю. Ступак // Дніпро. – 1947. – № 6. – С. 122-124.

Українська радянська енциклопедія. Т. 2. Гол. ред. М. П. Бажан. – К.: Головна редакція УРЕ, 1960. – С. 519-520.

Швидько Г. К. Орільський талант / Г.К. Швидько // Моє Придніпров’я. Календар пам’ятних дат Дніпропетровської області на 2002 рік: Бібліогр. покажчик / Упоряд. І. Голуб. – Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2001. – C. 122-126.

Швидько Г. К. Нелегкий шлях до вершин науки // Моє Придніпров’я. Календар пам’ятних дат Дніпропетровської області на 2011 рік – І півріччя: Бібліогр. видання. У 2-х ч. Ч. І. / Упоряд. І. Голуб. – Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2001. – С. 140-143.

Щербань Т. Костянтин Григорович Воблий / Т. Щербань // Економіка України. – 1996. – № 4. – С. 76-81.

Ю. Ч. [Рец. на кн.] Економічна географія / Ю. Ч. // Більшовик. – 1922. – 31жовтня.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-10-14

Номер

Розділ

Сторінка молодого дослідника