№ 1-2 (2014)

Гуманітарний жунал

Зміст

Питання історії та історіографії

ІНФОРМАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ ГРАФІЧНИХ ПАНЕГІРИКІВ XVII–XVIII ст. ЯК ДЖЕРЕЛА PDF
Олена Ковалевська
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА И СОТРУДНИЧЕСТВО ГРУЗИИ В СФЕРЕ УКРЕПЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В РЕГИОНЕ PDF
Дареджан Майсурадзе
“ИСТОРИЧЕСКАЯ РОССИЯ” И ВЕЛИКАЯ ВОЙНА: НЕВЫНОСИМАЯ ЛЕГКОСТЬ БЫТИЯ PDF
Віталій Олександрович Василенко
ІСТОРИЧНА АНТРОПОЛОГІЯ ТА ПІЗНАВАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СІНЕРГЕТИКИ PDF
Спартак Шалвович Айтов
Щодо питання підготовки інженерних кадрів у Катеринославі наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (за матеріалами «Гірничозаводського Листка») PDF
Павло Олексійович Чорнобай
ЗАХОДИ КАТЕРИНОСЛАВСЬКОГО ДВОРЯНСТВА ЩОДО ЗМІЦНЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНОВИЩА НАПРИКІНЦІ ХІХ СТ. PDF
ігор олександрович кочергін
УКРАЇНСЬКІ ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ТОВАРИСТВА МІЖВОЄННОГО ДРОГОБИЧА PDF
Ігор Степанович Чава
ВШАНУВАННЯ ПАМ'ЯТІ КОБЗАРЯ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Віра Володимирівна Ковтун
ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛНОСТІ: ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ PDF
Лариса Володимирівна Богун
Феномен політичних протестів та революцій у постмодерній історії України PDF
Олена Михайлівна Сапицька, Степан Андрійович Золотар
ГРОМАДСЬКА АКТИВНІСТЬ ТА ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЯК ЗАСОБИ ПОШИРЕННЯ ПОЛІТИЧНОГО ВПЛИВУ ПРЕДСТАВНИКАМИ ВЕЛИКОЇ ПРОМИСЛОВОЇ БУРЖУАЗІЇ ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЙ (НА ПРИКЛАДІ М.С. АВДАКОВА) PDF
Маргарита Олексіївна Гринчак
Науково-технічна інтелігенція УРСР в системі економічних відносин у другій половині 1950-х - першій половині 1960-х рр. PDF
Ольга Олександрівна Онищук
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ У МЕРЕЖАХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ КОМУНІКАЦІЙ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ PDF
Олександр Володимирович Городецький
ПРОИСХОЖДЕНИЕ СЛАВЯН. ПРОГРЕССОЛОГИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ (ОКОНЧАНИЕ) PDF
Андрій Григорович Алексаха

Сторінка молодого дослідника

Роль вчених-християн вірменського походження в Арабському Халіфаті PDF
Дар я Ігорівна Мещерякова
РЕВОЛЮЦИОННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ (ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ), КАК ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП УГОЛОВНОЙ ЮСТИЦИИ, СОГЛАСНО СОВЕТСКИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ РОСИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 1917 ГОДА. PDF
Андрій Олександрович Гожий
ФІНЛЯНДСЬКИЙ ТЕАТР БОЙОВИХ ДІЙ У КРИМСЬКІЙ ВІЙНІ PDF
Дмитро Ковальов
УЧАСТЬ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА У МОСКОВСЬКОМУ ПОХОДІ 1618 Р. В УКРАЇНСЬКІЙ, ПОЛЬСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЯХ PDF
Світлана Володимирівна Буряченко
Вплив місцевих органів радянської влади на становище християнських конфесій у Волинській та Рівненській областях (1944 – 1953 рр.) PDF
Катерина Ігорівна Якуніна