Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка

   Рік заснування: 2009 р.

   Проблематика: висвітлення питань механізації сільськогосподарського виробництва, тракторної енергетики, проблем енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України, сприяння розвитку науки і техніки, освіти, реалізації науково-освітніх програм з технічного сервісу, економіки, техніки і технологій переробки.

   ISSN:                  ISBN 5-7987-0176X

   Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ  № 15983-4455ПР

   Фахова реєстрація у ВАК України:    бюлетень ВАК України № 4, 2010

   Галузь науки:   технічні науки, економічні науки

   Періодичність:  10 разів на рік

   Мова видання:  українська, російська, англійська

   Засновник:         Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П. Василенка

   Головний редактор:  к.т.н. професор, чл. кор. НААНУ Мазоренко Д.І.

   Заступники головного редактора:      в.о. ректора, акад. НААНУ, д.т.н., професор, Тіщенко Л.М., проректор з наукової роботи д.т.н., професор Войтов В.А.

   Відповідальний секретар:  директор д.т.н., професор Богомолов О.В., директор к.т.н., доцент Харченко С.О., директор к.т.н., професор Науменко О.А., директор к.т.н. професор Мазнєв Г.Є., директор к.т.н., доцент Мороз О.М., к.т.н., професор Черемісін М.М.


№ 163 (2015): "Проблеми надійності машин та засобів механізації сільськогосподарського виробництва"

Зміст

Статті

Розробка, конструювання та виробництво в Україні сучасної високонадійної сільськогосподарської техніки PDF
Л. М. Тіщенко, В. В. Адамчук, В. М. Булгаков 5-11
Аналіз надійності і прогнозування ресурсу втоми пневматичної шини з використанням двомасштабного субмоделювання PDF
О. О. Ларін, Ю. А. Петрова 31-38
Теоретичне обґрунтування методу і системи діагностування стану мобільної сільськогосподарської техніки PDF
В. В. Аулін, А. В. Гриньків 39-44
Показники надійності роботи робочих органів коренезбиральних машин PDF
Р. М. Ткаченко 51-56
Характеристики ресурсу основних спряжень фрикційної муфти тракторної коробки передач PDF
Г. П. Бондаренко 62-70
Підвищення коефіцієнта технічного використання тракторів хтз скороченням тривалості їх технічного обслуговування PDF
Р. Д. Кузьмінський, Р. І. Барабаш 78-83
Вплив коливання швидкості руху МТА на надійність технологічної операції PDF
М. П. Артьомов, М. Л. Шуляк, І. В. Колєснік, Ю. Ю. Козлов 84-89
Підвищення надійності робочих органів ґрунтообробних машин PDF
К. В. Борак 120-125
Дослідження впливу показників надійності посівних машин на ймовірність виконання технологічної операції з завданою якістю PDF
О. О. Беседа 132-136
Підвищення надійності системи методом селекції її елементів PDF
В. І. Іванов, Е. І. Калінін, Є. П. Дейнека, А. С. Скитин 142-146
Підвищення надійності системи електрообладнання пожежно-рятувального автомобіля та його енергоозброєності за допомогою термоелектричного модуля PDF
О. М. Ларін, Р. І. Коваленко, В. І. Ціолковський 152-157
Коливання шаруватих ортотропних оболонок на пружній основі при імпульсному навантаженні PDF
Н. В. Сметанкіна 167-173
Динамічні характеристики пружньої підвіски робочих органів грунтообробних агрегатів PDF
О. І. Алфьоров 174-177
Наукові основи агрегатування сільськогосподарських машин PDF
В. Т. Надикто 186-194
Теорія руху причіпного комбінованого посівного агрегату PDF
В. В. Адамчук, Є. А. Петриченко 195-212
Визначення параметрів оптимізації процесу охолодження зерна PDF
С. В. Кюрчев, В. О. Верхоланцева 228-239

Статьи

Показатели обеспечения ресурса вариаторов зерноуборочных комбайнов PDF (Русский)
В. Г. Кухтов, С. В. Лысенко, А. В. Кулиш, А. Ю. Подзолков 12-18
Стандартизация надежности техники по стандартам ДСТУ PDF (Русский)
Ю. С. Воробьев, Н. А. Срицкий 19-22
Статистическое моделирование и прогнозирование надежности при внезапных механических отказах PDF (Русский)
А. С. Гринченко, В. Б. Савченко, А. П. Юрьева 23-30
Оценка надежности отечественных и зарубежных тракторов в начальный период эксплуатации PDF (Русский)
С. А. Лебедев, Т. А. Балабай 45-50
Оценка надёжности судовых насосов по показателям безотказности отдельных элементов PDF (Русский)
Н. П. Клименко, В. Л. Конюков, А. Н. Горбенко 57-61
Надежность тракторов при групповом выполнении агротехнологий в растениеводстве PDF (Русский)
А. Т. Лебедев, И. А. Лебедева 71-77
Повышение долговечности тонкостенного режущего инструмента PDF (Русский)
Т. С. Скобло, С. П. Романюк, А. И. Сидашенко, И. Е. Гаркуша, О. В. Бырка, Р. М. Муратов 90-95
Modeling of wear distribution between triboelements of direct and inverse structures of tribosystems PDF (English)
V. A. Voytov, M. B. Zakharchenko 96-104
Методика корректирования периодичности технического обслуживания транспортных машин PDF (Русский)
С. И. Кривошапов 105-110
Оценка напряженности и долговечности убчатых передач трансмиссии трактора Т-250 PDF (Русский)
И. С. Чернявский, А. В. Устиненко, А. В. Бондаренко 111-119
Condition-based replacement policy for periodic unit inspections taking into account latent stage of defect development PDF (English)
S. A. Shevchenko 126-131
Повышение эксплуатационного ресурса коленчатых валов транспортных двигателей PDF (Русский)
С. С. Тимофеев 137-141
Анализ отказов и оценка надежности центробежных насосов судовых систем PDF (Русский)
Н. П. Клименко, В. В. Попов, А. С. Шаратов, В. А. Лихицкий 147-151
Моделирование напряжённо-деформированного состояния вокруг включений карбидов при охлаждении эвтектоидной стали в условиях нестационарной теплопроводности PDF (Русский)
В. М. Власовец, В. Н. Заец 158-166
Формализация динамики работы неводовыборочного комплекса на этапе кошелькования PDF (Русский)
А. В. Ивановская, Е. В. Богатырева 178-185
Определение тягово-сцепных свойств жесткого колеса мотоагротехники PDF (Русский)
С. И. Овсянников, М. А. Саблина 213-220
Методика определения параметров проточной части электромагнитного дозатора газа, системы питания транспортного двигателя PDF (Русский)
В. М. Манойло 221-227
Эффективность работы КБ расчетов и научных исследований на Харьковском тракторном заводе PDF (Русский)
И. С. Чернявский 240-247
О создателе первых мощных колесных тракторов на ХТЗ PDF (Русский)
С. Л. Абдула 248-261