Charts of conditions and mathematical modelling of transition of nozzles into various possible conditions

A. I. Boiko, V. M. Savchenko, V. V. Krot

Анотація


The article describes the charts of conditions and mathematical modeling of transitions of nozzles of automated control systems for temperature and humidity parameters of air in the area of cultivation of plants under protected ground into various possible conditions. The system is designed to create the desired indoor climate in industrial greenhouses. The task of the paper is marked chart of events, describing the processes of transition of nozzles from working to non-working condition with consideration of the light intensity of the flow by different reasons and in accordance with mathematical modeling of transitions of nozzles in various possible conditions.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


de Halleux, D. and Gauthier, L. 1998. Energy consumption due to dehumidification of greenhouses under northern latitudes. Journal of Agricultural Engineering Research, 69. 35-42

de Zwart, H.F. 1997. A simulation model to estimate prospectives of energy saving measures in horticulture. Acta Horticulturae, 443: 119-127

Савченко В.М. Формальні моделі для регулювання мікроклімату в теплицях [Текст] / В.М.Савченко, С.В. Міненко, О.А. Махов //Формування конкурентоспроможної економіки: теоретичні, методичні та практичні засади: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. 21-22 Березн. 2013 р. – Тернопіль: Крок – 2013 –с. 87-89.

Савченко В. М. Вплив шторних екранів на внутрішню температуру в скляних теплицях [Текст] / В.М. Савченко, С.В. Міненко // Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України. – 2012. – Вип. 16 (30), кн. 2. – С. 270–274.

Савченко В. М. Стратегії контролю процесами мікроклімату в індустріальних теплицях [Текст] / В.М. Савченко, С.В. Міненко, О.А. Махов // Підвищення надійності машин і обладнання : зб. тез доп. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та аспірантів, 3–5 квітня 2013 р. – Кіровоград : КНТУ, 2013. – С. 48–49.

Савченко В. М. Вплив культиваційних споруд та технологічних систем на параметри мікроклімату при вирощуванні продукції захищеного ґрунту [Текст] / В.М. Савченко, В.В. Крот // Крамаровські читання : зб. тез доп. ІІ міжнар. наук.-техн. конф., 3 квіт. 2013. – К. : НУБіП, 2013. – С. 72–74.

Міненко С. В. Аналіз залежності інтенсивності продуктивного фотосинтезу від режимів мікроклімату в індустріальних теплицях [Текст] / С.В.Міненко, В.М. Савченко, В.В. Крот // Вісник ЖНАЕУ. – 2016. – № 1 (53), т. 1. – С. 270–276.

Міненко С. В. Класифікація способів зняття перегріву рослин в індустріальних теплицях [Текст] / С.В. Міненко, В.М. Савченко, В.В. Крот // Вісник ЖНАЕУ. – 2016. – № 1 (53), т. 1. – С. 276–282.

Крот В. В. Дослідження технічного стану автоматизованих систем керування вологістю та охолодженням повітря при вирощуванні продукції захищеного ґрунту [Текст] / В.В. Крот, В.М. Савченко // Підвищення надійності машин і обладнання : зб. тез доп. ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених, 15–17 квіт. 2015 р. – Кіровоград : КНТУ, 2015. – С. 120 – 122.

Бойко А.І. Проблеми забезпечення надійності технологічного обладнання при вирощуванні продукції захищеного ґрунту в апк україни [Текст] / А.І.Бойко, В.М. Савченко, В.В. Крот // Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. – 2016. – № 6. – С. 200 – 203.

Бойко А.І. Основні несправності форсунок систем автоматизованого контролю вологісними та температурними параметрами повітря в приміщеннях теплиць [Текст] / Бойко А.І., В. М. Савченко, В. В. Крот // Крамаровські читання : зб. тез доп. IV міжнар. наук.-техн. конф., 16-17 лют. 2017. – К.: НУБіП, 2017. – С. 61–64.

Ушаков И.А. Курс теории надёжности систем [Текст] / И.А.Ушаков. – М.:Дрофа, 2008. – 240 с.

Справочник: Надёжность технических систем. – М.:Радио и связь, 1985. – 606 с.
_______________________________________________________________

Адреса редакції: 61002, м. Харків, вул. Артема, 44, тел. (057)716-41-68, (057)716-41-54
Засновник — Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 15983-4455 Пр від 01.12.2009 р.
© Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка