Цінова політика в агропромисловому виробництві як основа соціально-економічного розвитку країни

Б. Аманов

Анотація


В статті аналізується сучасне соціально-економічне становище України. Розкриваються особливості ціноутворення на ринку продуктів харчування. Зазначається, що більше половини своїх доходів українці витрачають на продукти харчування, при цьому безпосередні виробники продукції сільського господарства не мають можливості здійснювати розширене відтворення, оскільки сучасна структура ціни продуктів харчування, в якій доля сільгоспвиробників становить 34%, не дозволяє відшкодовувати витрати виробництва. Автор доводить, що адекватна, прорахована, виважена та прозора цінова політика господарюючих суб’єктів, в тому числі держави, в агропромисловому виробництві є передумовою ефективного соціального та економічного розвитку країни.


Повний текст:

PDF

Посилання


Конституція України / Законодавство України [Електронний ресурс] : офіційний ВЕБ-САЙТ. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws.

Соціально-економічне становище України за 2014 рік. Повідомлення Державної служби статистики України / Державна служба статистики України : [Електронний ресурс] : офіцій-ний ВЕБ-САЙТ. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Закон України «Про ціни і ціноутворення» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 19-20, ст.190) / Законодавство України [Електронний ресурс] : офіційний ВЕБ-САЙТ. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua

Ларіна Я.С. Цінові стратегії підприємств аграрного сектору: сутність, значення та чинники вибору в сучасних умовах / Я.С. Ларіна, 2010 [Електронний ресурс] : Режим доступу: http://elibrary.nubip.edu.ua/7856/1/10lys.pdf

Тормоса Ю.Г. Ціни та цінова політика. Навч.посібник / Ю.Г. Тормоса – К.: КНЕУ, 2001. – 122 с.

Артемова Т.И. Стоимость и цена: логико-исторический процесс формообразования / Т.И. Артемова. – К.: Основа, 2006. – 448 с.

Державна регуляторна служба України. Про діяльність Державна інспекція України з контролю за цінами : [Електронний ресурс] : офіційний ВЕБ-САЙТ. – Режим доступу: http://www.dkrp.gov.ua/info/1882

Корінєв В.Л. Маркетингова цінова політика / В.Л. Корінєв. – К.: ЦУЛ, 2007. – 200 с.
_______________________________________________________________

Адреса редакції: 61002, м. Харків, вул. Артема, 44, тел. (057)716-41-68, (057)716-41-54
Засновник — Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 15983-4455 Пр від 01.12.2009 р.
© Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка