Шляхи оптимізації потужності

О. М. Костенко, С. М. Кривонос, О. У. Дрожчана

Анотація


В роботі пропонується методика визначення оптимальної потужності тракторного двигуна з урахуванням об’єму механізованих робіт у напружений період польових робіт, агротехнічних строків їх виконання, витрати палива. Приведене рішення оптимізаційної задачі по обґрунтуванню одиничної потужності сільськогосподарських тракторів в основі яких лежить формула «від енергозберігаючої технології механізованих робіт оптимального трактора до оптимального парку».


Повний текст:

PDF

Посилання


Жукевич К.И. Методы экономической оценки сельскохозяйственных машин и технологий / К.И.Жукевич. – Минск, Ураджай, 1987. – 286 с.

Ксеневич И.П. Проектирование универсально-промышленных тракторов / И.П. Ксеневич, А.С. Солонский, С.М. Войчинский. – Минск, Ураджай, 1989. –348 с.

Кряжков В.М. Надежность и качество сельскохозяйственной техники / В.М.Кряжков. – М.: Агропромиздат, 1999. – 278 c.
_______________________________________________________________

Адреса редакції: 61002, м. Харків, вул. Артема, 44, тел. (057)716-41-68, (057)716-41-54
Засновник — Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 15983-4455 Пр від 01.12.2009 р.
© Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка