Удосконалення робочого органу культиватора для обробітку забур’янених грунтів

С. О. Харченко, І. С. Тіщенко, Г. В. Фесенко

Анотація


В роботі приведений аналіз робочих органів культиватора для обробітку ґрунту, які мають широке застосування в сільськогосподарському виробництві. Запропонований новий робочий орган культиватора, який підвищує інтенсивність підрізання бур’янів і, в цілому, якість обробітку ґрунту за рахунок удосконалення його конструкції. Так, у робочому органі культиватора, який включає стрілчасту лапу з двома криволінійними лезами, кожна із яких наділена увігнутим відрізком і змінним кутом розкосу, кривизну кожного леза виконали постійно увігнутою від носка лапи до кінця крила з неперервним зменшенням кута різання і збільшенням одночасно в тому ж напрямку кута розхилу крил. При цьому максимальний кут розхилу крил повинен бути меншим різниці між кутом прямим і кутом тертя бур’янів з ковзанням по лапі. Під час підрізання бур’янів таким робочим органом, на них діє сила лобового опору ґрунту, яка спричиняє їх переміщення із ковзанням по увігнутому лезу лапи від її носка до кінця кожного крила. При цьому виникає дотична відцентрова сила, яка збільшує тиск бур’янів на увігнуте лезо, що прискорює їх підрізання. Крім того, по мірі переміщення по увігнутому лезу із ковзанням бур’янів, на них збільшується тиск лобового опору ґрунту внаслідок неперервного зменшення кута різання від його носка до кінця крил. В результаті чого підвищується інтенсивність підрізання бур’янів. Визначені діапазони варіювання значущих параметрів розробленої лапи культиватора для суцільного обробітку ґрунту.


Повний текст:

PDF

Посилання


Технологічні карти вирощування сільськогосподарських культур: монографія / Л.М. Тищенко, С.І. Корнієнко, С.О. Харченко та ін.: за ред. Л.М. Тищенка // Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка. // За ред. Тіщенка Л.М., Корнієнка С.І. – Харків: ХНТУСГ, 2015, – 273 с.

Каталог сільськогосподарської техніки. Навчальний посібник / Л.М. Тіщенко, В.І. Мельник, С.О. Харченко, О.І. Анікєєв, А.Г. Чигрин, М.О. Циганенко, О.Д. Калюжний, Г.В. Рудницька, О.А. Романашенко, О.М. Красноруцький, С.А. Чигрина, В.В. Качанов, Є.А. Гаєк, К.Г. Сировицький, Ю.О. Антонов, О.В. Кот. – Харків: ХНТУСГ, 2015. – 450 с.

Довідник з гербології: навчальний посібник для підготовки бакалаврів напряму 1301 "Агрономія" в аграрних вузах II-IV рівнів акредитації / І.Д. Примак, М.П. Косолап, П.У. Ковбасюк та ін.; За ред. І.Д. Примака. – К.: Кондор, 2006. – 372 с.

Харченко С.О., Тіщенко І.С., Харченко Ф.М. Удосконалення культиватора для поверхневого обробітку ґрунту / Збірник наукових праць ВНАУ, 2012. - №11. т.1(65). – С.225 – 230.

Синеоков Г.Н., Панов И.М. Теория и расчет почвообрабатывающих машин. М.: Машиностроение, 1977. - С. 188-209.

Пат. 63754 Україна, МПК A01B 35/26. Робочий орган культиватора / Гаврильченко О. С., Тищенко С. С. Волик Б. А; опубл. 15.01.2004.

Яворский Б.М. Справочник по физике / Б.М. Яворский, А.А. Детлаф. - М.: Наука, 1965. – С. 37-38.

Пат. 39713 Україна, МПК А01В 35/00. Робочий орган культиватора / Козаченко О.В., Шкрегаль О.М., Блезнюк О.В.; заявник та власник ХНТУСГ ім. П. Василенка. – № u200811612; заявл. 29.09.08; опубл. 10.03.09, Бюл. № 5.

Пат. 59159 Україна, МПК А01В 35/00. Робочий орган культиватора / Козаченко О.В., Шкрегаль О.М., Блезнюк О.В., Плехотько А.В., Ситніков М.Л.; заявник та власник ХНТУСГ ім. П. Василенка. – № u200811612; заявл. 16.09.10; опубл.10.05.11, Бюл. № 9.

Пат. 116044 Україна, МПК А01В 15/12.Робочий орган культиватора /Харченко С.О., Фесенко Г.В., Тіщенко І.С., Качанов В.В. - № а201605393; заявл. 18.05.2016; опубл.25.01. 2018.

Василенко П.М., Бабий П.Т. Культиваторы / П.М. Василенко, П.Т. Бабий. - УАСХН, К.: 1961. – С. 16 – 17.
_______________________________________________________________

Адреса редакції: 61002, м. Харків, вул. Артема, 44, тел. (057)716-41-68, (057)716-41-54
Засновник — Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 15983-4455 Пр від 01.12.2009 р.
© Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка