Дослідження точності висіву насіння овочевих культур координатним гідро-пневматичним висівним апаратом

В. Б. Бойко

Анотація


Розроблено методику та проведено лабораторні дослідження процесу висіву насіння овочевих культур координатним гідро-пневматичним висівним апаратом. Використавши отримані значення результатів досліджень побудовано математичну модель точності висіву. Отримано графічні залежності точності висіву насіння в задані координати від конструктивно-технологічних параметрів висівного апарата.


Повний текст:

PDF

Посилання


Спосіб координатного гідропневматичного висіву насіння та пристрій для його реалізації. Патент України UA № 90998 А01С7/04. Бюл. № 12, 2010.

Гідросівалка для висіву пророщеного насіння. Патент України № 58353 А01С7/16. Бюл. № 7. 2011.

Бойко В.Б. Експериментальне визначення рівномірності висіву насіння гідросівалкою / Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. - Вінниця: ВНАУ. – Вип. 11. Т. 1(65). – 2012. - С. 89-94.

Бойко В.Б. Процес утворення пульпи в координатному гідропневматичному висівному апараті / Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – «Механізація сільськогосподарського виробництва». – Х., 2014. – Вип. 148 - С. 48-55.

Нечаєв В.П. Теорія планування експерименту: Навч. посібник / В.П. Нечаєв, Т.М. Берідзе, В.В. Кононенко – К.: Кондор, 2005. – 232 с.

Пилипчук М.І. Основи наукових досліджень: Підручник / М.І. Пилипчук, А.С. Григор’єв, В.В. Шостак. – К.: Знання, 2007. – 270 с.
_______________________________________________________________

Адреса редакції: 61002, м. Харків, вул. Артема, 44, тел. (057)716-41-68, (057)716-41-54
Засновник — Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 15983-4455 Пр від 01.12.2009 р.
© Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка