Стенд для дослідження розпилюючих пристроїв машин для внесення агрохімікатів

О. М. Кобець, А. М. Пугач, О. Ф. Кузьменко

Анотація


В роботі пропонується конструкція лабораторного стенду для випробувань розпилювачів, в основу якого закладено принцип «рухомого поля». Конструкція та принцип роботи стенду дозволяють проводити не тільки гідравлічні дослідження розпилюючих пристроїв, а і технологічні, завдяки наявності рухомої площини, яка імітує відносний рух технічного засобу при виконанні процесу внесення робочої рідини.


Повний текст:

PDF

Посилання


Ревякин Е.Л. Машины для химической защити растений в иновационних технологиях / Е. Ревякин, Н. Краховецкий - науч. аналит. обзор. – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2010. – 124 с.

Посібник. Машини для хімічного захисту рослин/ За ред. Кравчука В.І., Войтюка Д.Г. – Дослідницьке: УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. – 2010. – 184 с.

Teejet: Catalog 50-RU – США : Спреинг Системс Ко., 2007. – 193 c.

Обладнання для захисту рослин. Обприскувачі. Частина 1. Методи випробовування насадок для розприскування (ISO 5682-1:1996, IDT): ДСТУ ISO 5682-1:2005. – [Чинний від 2007-10-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 13 с. – (Національний стандарт України).
_______________________________________________________________

Адреса редакції: 61002, м. Харків, вул. Артема, 44, тел. (057)716-41-68, (057)716-41-54
Засновник — Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 15983-4455 Пр від 01.12.2009 р.
© Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка