Вплив кривизни решета на ефективність сортування насіння сої

М. В. Бакум, О. Б. Козій, М. М. Крекот, М. О. Винокуров, О. С. Вотченко, О. І. Басов

Анотація


Наведені результати експериментальних досліджень впливу основних параметрів роботи решітних сепараторів на ефективність сортування насіння сої на прямолінійних і криволінійних решетах. Підтверджено зростання просівання проходової фракції на криволінійному решеті в 1,88 рази.


Повний текст:

PDF

Посилання


Интенсификация сепарирования зерна. – Харьков: Основа, 2004.-224 с.

Заїка П.М. Динаміка вібраційних машин. Машинобудування. 1977.-278 с.

Заїка П.М. Теорія сільськогосподарських машин. Том 3, розділ 7. Очистка сортування насіння. – Х.: Око: 2006.-408 с.

Гортинський В.В., Демський А.Б., Борискін М.А. Процеси сепарування зерна на перероблювальних підприємствах. – М.: Колос, 1980. – 304 с.

Кожуховский И.Е. Зерноочисні машини. М.: Машинобудування, 1974. – 200 с.

Кленин Н.И., Сакун В.Ф. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины. М.: Колос, 1994. – 751 с.

Патент України 41458, Бакум М.В., Леонов В.П., Бобро Н.Г. та ін. Віброрешітний сепаратор. В07В 1/40 U 200814237; заявл. 1012.2008; Опубл. 25.05.2009, № 10. – 5 с.

Патент України 14783, Бакум М.В., Леонов В.П., Горбатовский О.М. та ін. Решітний стан. А01D 34/00 U 200512897; заявл. 30.05.2005; Опубл. 15.05.2006, № 5. – 3 с.

Патент 27642 України. Вібраційна насіннєочисна машина / Бакум М.В., Путінцев А.А., Берюков І.А., Лук’яненко О.В. А01F 12/44 U 200707081; заявл. 25.06.2007; Опубл. 12.11.2007, №18. – 5 с.

Бакум М.В., Харченко С.О., Крекот М.М. та ін. Вплив кривизни решета на ефективність розділення насіннєвої суміші ріпаку / М.В. Бакум, С.О. Харченко, М.М. Крекот, М.О. Винокуров, О.В. Синаєва, О.С. Вотченко, А.С. Павленко // Механізація сільськогосподарського виробництва: Вісник ХНТУСГ ім. П. Василенка. – Харків: ХНТУСГ ім. П.Василенка, 2017. – Вип. 180. – с. 5-12.
_______________________________________________________________

Адреса редакції: 61002, м. Харків, вул. Артема, 44, тел. (057)716-41-68, (057)716-41-54
Засновник — Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 15983-4455 Пр від 01.12.2009 р.
© Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка