Зниження техногенного навантаження на довкілля за рахунок заміщення вугілля солом’яною біомасою

С. Л. Семірненко, Ю. І. Семірненко

Анотація


Проведені розрахунки енергетичного потенціалу соломи, технічно доступного об’єму соломи озимої пшениці, встановлений еквівалент умовного палива, який можна замінити даною біомасою. Установлена різниця між викидами від спалювання вугілля і солом’яної біомаси, що доводить необхідність такої заміни для зниження техногенного навантаження на довкілля.


Повний текст:

PDF

Посилання


Енергетичний потенціал біомаси в Україні/Г.Г. Гелетуха, Т.А. Желєзна, М. М. Жовмір, Ю.Б. Матвєєв // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2010. – № 153. – C. 36–41.

Куц Г.О. Калорійні еквіваленти перерахунку палива з натуральних одиниць на умовні / Г.О. Куц, Е.І. Галіновський, В.І. Мельник // Проблеми загальної енергетики. – 2004. – №11. – С. 60–64.

Справочник потребителя биотоплива / [В. Варес, Ю. Каськ, П. Муйсте. и др.]; под ред. Виллу Вареса. – Таллин: Таллинский технический ун-т, 2005. 183 с.

Голованьова Г.М. Перспективи реалізації інноваційних проектів з використанням поновлювальних джерел енергії / Г.М. Голованьова // Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми комерціалізації науково-технічних розробок: тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної відеоконференції, Львів, 23–24 травня 2012 р. / Національний університет "Львівська політехніка" та ін. – Львів : Видавництво "Львівська політехніка", 2012. – С. 15-16.

Научно-технический центр «Биомасса» (НТЦБ) [Електронний ресурс]: Web-сайт. – Електрон. дані та прогр. К.: НТЦБ, 2013. – Режим доступу: http://biomass.kiev.ua. – Назва з екрану.

Статистичний щорічник України за 2016 рік [Електронний ресурс] / Держ. служба статистики України / відп. за вип. О.А. Вишневська.  Електрон. дані.  К., 2017. – 611 с. – Режим доступу до журн.: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ1_u.htm – Назва з екрану.
_______________________________________________________________

Адреса редакції: 61002, м. Харків, вул. Артема, 44, тел. (057)716-41-68, (057)716-41-54
Засновник — Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 15983-4455 Пр від 01.12.2009 р.
© Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка