Якість хліба з борошна вищого сорту різних сортів і ліній пшениці спельти.

Г. М. Господаренко, В. В. Любич, В. В. Желєзна, І. Ф. Улянич

Анотація


В результаті проведених досліджень встановлено, що якість хліба із борошна зерна пшениці спельти найбільше залежить від її сорту та лінії. Найвищу якість має хліб, отриманий з борошна сорту Зоря України, ліній LPP 3132, NAK34/12–2 і TV 1100.


Повний текст:

PDF

Посилання


В. В. Румянцева, Т. Н. Новикова, О. В. Миллер Обзор использования нетрадиционного сырья в хлебопечении // Хлебопродукты. 2009. №4. С. 99.

В. С. Сухарський Управління зовнішньоекономічною діяльністю: монографія. – Тернопіль: Астон. 2001. 285 с.

Е. А. Бульчук, А. Ф. Никулин Использование спельты в производстве хлебобулочных изделий // Материалы II Всерос. науч.- практю конф. молодых ученых и аспирантов, 14-16 апр. 2008, Ч 1. Уфа: ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ». 2008. С. 244 –246.

Е. Escarnot, J. M. Jacquemin,R. Agneessens, M. Paquot Comparative study of the content and profiles of macronutrients in spelt and wheat arevive // Biotechnology, Agronomy, Society and Enviromnent. 2012. Vol. 16(2). P. 243–256.

Zl. Kohajdová, J. Karovičová Effect of incorporation of spelt flour on the dough properties and wheat bread quality // ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość. 2007. 4 (53). P. 36–45.
_______________________________________________________________

Адреса редакції: 61002, м. Харків, вул. Артема, 44, тел. (057)716-41-68, (057)716-41-54
Засновник — Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 15983-4455 Пр від 01.12.2009 р.
© Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка