Вплив важких металів на організм людини

О. С. Чалая, Н. Ю. Фатєєва

Анотація


Розвиток науково-технічного прогресу виявився настільки бурхливим, що призвів до загострення екологічних проблем та збільшення ризику виникнення екологічних катастроф. При цьому найбільшою небезпекою є забруднення природних середовищ різними хемотоксикантами. Одним з найсильніших за дією і найбільш поширеним хімічним забрудненням є забруднення іонами важких металів. На аналізі літературних джерел досліджено шляхи потрапляння, механізм дії та характер впливу важких металів на природу та на організм людини. Встановлена необхідність ефективних методів виявлення іонів цих металів у різних об`єктах навколишнього середовища.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ачасова А. Просторова неоднорідність вмісту важких металів у грунті // Вісник аграрної науки. - 2003. - № 3.

Балюк С. Оцінка забруднення зрошувальної води і грунтів важкими металами // Вісник аграрної науки. - 2003. - № 1.

Карачка В.В. Вплив викидів хімічного заводу на забруднення ґрунту важкими металами // Вісник аграрної науки. - 2005. - № 6. - C. 81-83

Кравців Р.Й. Продуктивність та обмін речовин у лактуючих корів за різного вмісту важких металів у раціонах // Вісник аграрної науки. - 2004. - № 1. - С.29-31

Торшин С.П., Удельнова Т.М., Ягодин Б.А. Микроэлементы, экология и здоровье человека // Успехи современной биологии. Вып. 2. М., 1990.С.279-292.

Оксенгендлер Г.И. Яды и противоядия.- Л.: Наука, 1982.-192с.

Кабата-Пендиас А., Пендиас Х. Микроэлементы в почвах и растениях: Пер. с англ.-М.:Мир, 1989.-439с.

Авцын А.П. Микроэлементозы человека: этиология, классификация, органопатология / А. П. Авцын [и др.]. - М. : Медицина, 1991. – 496 с.

Гигиенические основы охраны продуктов питания от вредных химических веществ / Под ред. Р.Д. Габович, Л.С. Припутина – К.: Здоровʼя, 1987. – 248 с.

Кудубова Л. И. Токсиканты в пищевых продуктах. Аналит. обзор / Л.И. Кудубова // АН СССР. – Новосибирск. - 1990. – 127 с.
_______________________________________________________________

Адреса редакції: 61002, м. Харків, вул. Артема, 44, тел. (057)716-41-68, (057)716-41-54
Засновник — Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 15983-4455 Пр від 01.12.2009 р.
© Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка