Моделювання процесу отримання біогазу з відходів і сировини сільськогосподарських ферм

О. О. Василенко

Анотація


Розглядається використання ефекту кавітації для підготовки субстрату-матеріалу для отримання біогазу з відходів та сировин сільськогосподарського виробництва у новій розробленій біогазовій установці, в якій застосований гідродинамічний теплогенератор-деструктор двоспірального термодинамічного типу. Особливістю цієї біогазової установки, призначеної для середніх і великих фермерських господарств, є наявність спеціальної ємності для підготовки сировини, звідки воно подається за допомогою компресора в реактор. Установка забезпечена автоматичним відбором біогазу і газгольдером для його зберігання. Наявність системи обігріву дозволяє експлуатувати біогазову установку у всіх режимах зброджування. Такі біогазові установки оснащені блоковими теплоелектроцентралями, які виробляють теплову та електричну енергію. Ці прилади дуже прості в експлуатації і не вимагають частого ремонту. Під впливом спрямованої і керованої кавітації в біологічному сировину рвуться складні зв'язку волокон органічних речовин на молекулярному рівні. Як наслідок цього процесу, дисперсність біологічної сировини значно збільшується, і її частки зменшуються в розмірах. Таким чином, для штамів бактерій, які беруть участь в процесі утворення біогазу, створюються більш сприятливі умови для розкладання біогенних матеріалів завдяки руйнуванню неоднорідності їх структури і, відповідно, збільшення площі покриття бактеріями біологічної сировини. У даній установці можливо використовувати як сировину найрізноманітніші субстрати. По-перше, поновлюване джерело енергії - наприклад, рослинні культури, такі як кукурудза, трава, хлібні злаки і, по-друге, залишки від продуктів харчової та переробної промисловості, такі як гній великої рогатої худоби та свиней, пташиний послід, жири, відходи рослин і т.д.

Повний текст:

PDF

Посилання


Сидоров Ю. І., Мельниченко О. С., Новіков В. П., Влязло Р. Й. Розрахункова модель безперервного виробництва біогазу та її економічний аналіз // Вісник НУ «Львівська політехніка». - 2004. - № 497. - С. 65-70.

Сидоров Ю. І., Дрога Т. О., Влязло Р. Й. Розрахункові моделі виробництва гексоз з деревиникислотним і ензиматичним способами та їх порівняння // Там само. - 2005 - № 536. - С. 87-94.

Ацакатов М. Биоэнергия - иллюзия или реальность? // Полярная Звезда - сетевой журнал. - http://zvezda.ru/econo-mics/2007/06/26/bio.htm.

Смирнов О. П. Энергосбережение и экология. Перспективы развития производства биогаза в Украине. - eneco.com.ua/libra-ry/7/52/.

Vandevivere P., De Baere L., Verstraete W. Types of anaerobic digesters for solid wastes // Biomethanization of the Organic Fraction of Municipal Solid Wastes, J. Mata-Alvarez, Editor. - Barcelona: IWA Publishing, 2002. -Р. 111−140.

ЕринаТ. Э., ВинаровА. Ю. Биотехнология ускоренной аэробной переработки навоза и ее аппаратурное оформление. - http:// conf.bstu.ru/articles/list/?conf_id=11&sor t=day&page.

Brochure: ID 2PAD™ Two-phase AnaerobicDigestion System. - www.wateronline.com/ download.mvc/ID-2PAD-Two-phase.

Nizami A. S., Murphy J. D. What type ofdigester configurations should be employed to produce biomethane from grass silage? // Renewable and Sustainable Energy Reviews. - 2010. - V. 14. - P. 1558- 1568.
_______________________________________________________________

Адреса редакції: 61002, м. Харків, вул. Артема, 44, тел. (057)716-41-68, (057)716-41-54
Засновник — Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 15983-4455 Пр від 01.12.2009 р.
© Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка