Стан системи управління охороною праці на підприемствах України

Т. В. Хворост

Анотація


Робота присвячена дослідженню сучасного стану охорони праці в Україні. Стан охорони праці в Україні можна визначити як вкрай незадовільний, що підтверджується даними державної статистичної звітності щодо умов праці та виробничого травматизму, науковими дослідженнями щодо захворюваності населення працездатного віку, та матеріалами членських організацій Федерації профспілок України з цих питань. На сьогоднішній день в середньому в шкідливих та небезпечних умовах працює практично кожен третій робітник. Мета дослідження полягає в дослідженні сучасного стану системи управління охороною праці на підприємстві, створити загальне розуміння організації та реалізації менеджменту охорони праці та застосування економічних методів управління, які мають забезпечити основу для вирішення питання про те, як безпека праці може бути частиною управління підприємства. Також розглядаються економічні методи управління охороною праці, які виконують роль економічних стимулів та необхідність впровадження на вітчизняних підприємствах ризик-орієнтованого менеджменту, застосування OHSАS 18001:2010 (ISO 45001) в управлінській практиці. Та запровадження якісного навчання майбутніх керівників та спеціалістів у закладах вищої освіти, які мають забезпечити виховання в них розуміння необхідності дотримання вимог безпеки.

Повний текст:

PDF

Посилання


Розповідає експерт (інтерв’ю Екехарда Бауера, міжнародного експерта з питань якості, ризик-менеджменту, систем управління охороною праці, провідного аудитора, виконавчого віце-президента Quаlity Аustriа) - Режим доступу: http://www.ucnovаtor.com.uа/%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0% BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%94-%D0%B5%D0%BА %D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82-%D1%96%D0%BD%D1% 82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8E-%D0%B5%D0%BА%D0%B5% D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0/

Готуємось до 100-річчя від Дня утворення технічної інспекції праці профспілок / Правова та технічна інспекції праці профспілок. Матеріали семінар-наради 18- 19 травня 2017 «Підсумки роботи технічних інспекторів праці членських організацій ФПУ за 2016 рік, сучасні виклики та пріоритетні завдання на 2017- 2018 роки» - Режим доступу: http://www.fpsu.org.uа/nаpryаmkidiyаlnosti/okhoronа-prаtsi-i-zdorov-yа/12368-11

Цогла О.О. Економічні методи управління охороною праці на промисловому підприємстві / О. О. Цогла // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Проблеми економіки та управління. - 2016. - № 847. - С. 178-182. - Режим доступу: http://nbuv.gov.uа/UJRN/VNULPP_2016_847_29

ЗВІТ про страхову діяльність Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за 2016 рік - Режим доступу: http://www.sociаl.org.uа/view/6141 151

Звіт Фонду соціального страхування України Профілактика виробничого травматизму та професійних захворювань за 2017 рік - Режим доступу: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/954522

Розподіл страхових нещасних випадків за групами причин у відсотковому співвідношенні у 2016 році Харківська обл. - Режим доступу:http://fsnvu.kharkov.ua/wps/wp-content/uploads/2017/03/13.jpg

Капленко Г.Г. Економічні методи управління охороною праці / Г.Г. Капленко, С.П. Дмитрюк // Безпека людини в сучасних умовах VII міжнародна науково-методична конференція - 2015- С. 33-42

Сорочинська О. Соціальні та економічні аспекти охорони праці / О. Сорочинська //Збірник наукових праць Державного економікотехнологічного університету транспорту. Сер. : Транспортні системи і технології. - 2013. - Вип. 22. - С. 194-200. - Режим доступу:http://nbuv.gov.uа/UJRN/Znpdetut_tsit_2013_22_32

Цопа B. Новый стандарт ISO 45001 по управлению охраной труда / B. Цопа// Охрана труда. –2015. –No2. –С. 22–26.
_______________________________________________________________

Адреса редакції: 61002, м. Харків, вул. Артема, 44, тел. (057)716-41-68, (057)716-41-54
Засновник — Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 15983-4455 Пр від 01.12.2009 р.
© Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка