Умови праці машиніста електропоїзду метрополітену як фактор його психофізіологічного стану і безпеки перевезень

В. І. Д`яконов, Л. М. Переверзєва, Я. О. Сєріков, А. В. Чернявський

Анотація


Проведемо аналіз основних виробничих факторів, що формують умови праці машиніста. Визначено, що зміна психофізіологічного стану при роботі машиніста електропоїзду призводить до хронічної втоми, перенапруження, прискорення темпів біологічного старіння, розвитку захворювань серцевосудинної системи тощо. Для зменшення впливу негативних факторів на психофізіологічний стан працюючого на посаді машиніста електропоїзду метрополітену необхідне зниження рівня впливу цих факторів шляхом удосконалення рухомого складу не тільки в плані збільшення потужності, а й зміни в управлінні охороною праці на підприємстві шляхом введення додаткових нормативних актів.

Повний текст:

PDF

Посилання


Сєріков Я., Коженевські Л. Безпека життєдіяльності – Секюритологія / Підручник для студентів ВНЗ. Харків : ІОЦ ХНАМГ, 2014. – 380 с.

Абдуєва Ф.М., Афанасьев М.В. та ін. Железнодорожная медицина – Харьков: 2006.

Сєріков Я. О. Основи охорони праці / Навч. посіб. для студентів ВНЗ. Харків : ХНАМГ, 2007. – 247 с.

Сєріков Я. О. Промислова безпека та соціальний захист працівників виробничих підприємств, компаній і корпорацій. Харків : ХНУМГ - ШЕЛЛ, 2015. – 247 с.

Сєріков Я. О. Виробниче освітлення як фактор забезпечення промислової безпеки / VI Міжнар. конф. «Сучасні проблеми світлотехніки» ХНУМГ, 2017. С.122-124
_______________________________________________________________

Адреса редакції: 61002, м. Харків, вул. Артема, 44, тел. (057)716-41-68, (057)716-41-54
Засновник — Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 15983-4455 Пр від 01.12.2009 р.
© Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка