Дослідження стану і розробка методології зниження рівня виробничого травматизму в галузі житлово-комунального господарства України

В. І. Д`яконов, М. М. Кірієнко, Я. О. Сєріков

Анотація


Встановлено, що на кількість нещасних випадків, пов'язаних з виробництвом, впливають різноманітні фактори, які розділяються у своїй основі на наступні групи: соціальні; виробничі; біологічні; психофізіологічні.

Повний текст:

PDF

Посилання


Сєріков Я. О. Промислова безпека та соціальний захист працівників виробничих підприємств, компаній і корпорацій / Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. Харків : ХНУМГ - ШЕЛЛ, 2015. 247 с.

Сєріков Я. О. Аналіз стану професійної захворюваності в Україні працюючих з машинами й механізмами / Матер.V Міжнар.наук.-практ. конф. «Безпека життєдіяльності людини як умова сталого розвитку сучасного суспільства»Київ : МАБЖД. 2013. С. 95 – 100.

Сєріков Я. О. Адаптація методики оцінки і зниження ризиків на підприємстві, рекомендованої виконавчим комітетом Великобританії з охорони здоров'я і безпеки, до умов України / Матер. 15 Междунар.научметод. конф.«Безопасность жизни и деятельности человека – образование, наука, практика», БЖДЧ-2016, Киев : 2016. С. 233 – 236.
_______________________________________________________________

Адреса редакції: 61002, м. Харків, вул. Артема, 44, тел. (057)716-41-68, (057)716-41-54
Засновник — Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 15983-4455 Пр від 01.12.2009 р.
© Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка