Аналіз ефективності застосування захисних екранів для захисту рослин від шкідливого впливу транспортного забруднення

М. М. Кірієнко, К. В. Данова, В. В. Малишева, В. І. Д’яконов

Анотація


В статті досліджується питання захисту рослин від негативного впливу факторів навколишнього середовища, таких як хімічне та акустичне забруднення, джерелом яких є транспортні засоби. Проведено аналіз ефективності захисту рослин від забруднення шляхом встановлення захисних екранів.

Повний текст:

PDF

Посилання


Дудин Р.Б., Левусь Т.М., Фітак М.М. Стан вуличних насаджень центральної частини міста Хмельницького // Р.Б. Дудин, Т.М. Левусь, М.М. Фітак. – Науковий вісник національного лісотехнічного університету України, 2016, вип. 26.1. – С. 41-46.

Лук’янчук Н.Г., Чмир Р.М. Вплив автомобільного транспорту на паркові фітоценози м. Львова // Н.Г. Лук’янчук, Р.М. Чмир. – Науковий вісник аціонального лісотехнічного університету України, 2007, вип. 17.7. – С. 71-76.

Вергелес Ю.І., Галетич І.К., Данова К.В. та ін. Реакція клена гостролистого (ACER PLATANOIDES L.) міських насаджень на вплив комплексу фізичних факторів антропогенного походження // Ю.І. Вергелес, І.К. Галетич, К.В. Данова. – Людина і довкілля. Проблеми неоекології. Вип. 3- 4 (26), 2016. – С. 111-125.

Пляцук Л.Д. Оцінка викидів шкідливих речовин від автотранспортних засобів / Л.Д. Пляцук, Р.А. Васькін, В.О. Соляник та ін. // Екологічна безпека. – Вип. 2/2011 (12). – Кременчуг: КрНУ, 2011. – С. 116–118.

Павлов И.Н. Древесные растения в условиях техногенного загрязнения // И.Н. Павлов. – Улан-Удэ: БНЦ СО РАН, 2005. – 370 с.

Environmental impact from different modes of transport – Method of comparison [Electronic resourse]. – Electronic data. – [Stockholm : Swedish environmental protection agency report, 2009]. – 65 p. – Mode of access: World Wide Web: http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620- 5183-0.pdf. – Title from screen.

Clinton D. Francis, Nathan J. Kleist, Catherine P. Ortega, Alexander Cruz Noise pollution alters ecological services: enhanced pollination and disrupted seed dispersal. – Proceedings of the Royal Society, Proceedings B, 2012. – 7 pp.
_______________________________________________________________

Адреса редакції: 61002, м. Харків, вул. Артема, 44, тел. (057)716-41-68, (057)716-41-54
Засновник — Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 15983-4455 Пр від 01.12.2009 р.
© Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка