Застосування методів дистанційного зондування для охорони об’єктів

І. А. Черепньов, В. А. Романюк, С. О. Стародубцев

Анотація


Серед численних питань безпеки будь-якого промислового, цивільного чи спеціального об'єкта чи не найскладніший і найважливіший — захист його периметра як першого і найбільш відповідального рубежу охорони. Захист периметра об'єкта можливий при оптимальному поєднанні механічних перешкод, що утрудняють і уповільнюють дії порушника, з технічними засобами раннього виявлення факту проникнення. Периметровий комплект інженерних споруд як сукупність інженерних огороджень служить для забезпечення неприступності територій і об'єктів з метою запобігання проникненню на них сторонніх осіб і транспортних засобів. Периметровий кордон об'єкта є найкращим місцем для раннього детектування вторгнення. Таким чином, периметрові системи охорони є найбільш ефективними засобами захисту від несанкціонованого проникнення, оскільки видають сигнал тривоги задовго до того, як зловмисник може проникнути в особливо важливі зони, об'єкта, що охороняються. На українському ринку безпеки представлена величезна кількість різноманітних систем для охорони периметра. Зупинимось на тих, що використовують інфрачервоний діапазон (ІЧ) діапазон хвиль. Інфрачервоні системи за своїм принципом роботи та комплектації, поділяються на два види: активні та пасивні. Активні інфрачервоні системи охорони периметру складаються з приймача та передавача ІЧ променів, які знаходяться в умовах прямої видимості. Випромінюваних ІЧ променів може бути кілька, та вони посилюються за допомогою оптичних лінз. Сигнал тривоги формується при перериванні променя. Відстань, яка охороняється, може бути значною - до сотень метрів. Пасивні інфрачервоні системи діють на основі пасивних ІЧ датчиків з просторовою діаграмою променя. Вони встановлюються там, де необхідно контролювати невеликі ділянки периметра, наприклад, в'їзд на територію. Робота датчиків заснована на зміні інфрачервоного випромінювання навколишнього середовища під впливом руху. Метою статті є оцінювання можливості лазерних методів охорони, які засновані на аналізі зміни просторової структури лазерного випромінювання в ІЧ діапазоні хвиль, спричиненої переміщенням об’єкта. Це дозволить збільшити висоту зони дії засобів контролю до десятків метрів по периметру об’єкта. Для збільшення дальності дії таких систем пропонується застосувати світлоповертаючі покриття (СПП) [1]

Повний текст:

PDF

Посилання


Tехнічні засоби охорони периметра та об'єктів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.klaster-plus.ua/ua/stati-i-obzory/tekhnicheskiesredstva-okhrany-perimetra-obzor-tekhnolog/.

Кондратов С.І. Щодо проблем оцінки загроз ядерного та радіаційного тероризму/Національний інститут стратегічних досліджень // С.І. Кондратов Аналітична доповідь. – К., 2013.

Комплексная охрана объектов: методы и аппаратура. – Режим доступа: http://arsenal.nm.ru .

Оленин Ю.А. Проблемы комплексного обеспечения охраннотерриториальной безопасности и физической защиты особо важных объектов РФ / Ю.А. Оленин // Проблемы объектовой охраны: сб. науч. тр. Пензенского гос. ун-та. – Вып. 41. – Пенза, 2000. – С. 121 – 125.

Лепешкин В. Оценка защитных свойств периметральной сигнализации / В. Лепешкин // Мир и безопасность. – М., 2001. – № 3.

Охрана периметра [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://www.xvision.ru/id=15.

Татарский В.И. Распространение волн в турбулентной атмосфере / В.И. Татарский. – М.: Наука, 1967. – 522 с.

Крюков И. Н. Сравнительный анализ физических полей объектов в целях обнаружения и распознавания нарушителей границы / И. Н. Крюков, В. А. Иванов // НМС. – Калининград: КВИ ФПС, 1999. – № 6. – Ч. 4. – C. 18 – 24.

Терещенко І.В. Аналіз властивостей світлоповертаючих покрить, які використаються у квантових системах охорони об’єктів/ І.В. Терещенко, В.А.Романюк, СА. Горєлишев, А.В. Кочин// Радіотехніка. – 2010. – Вип.163. – 2010. – С.199-204.
_______________________________________________________________

Адреса редакції: 61002, м. Харків, вул. Артема, 44, тел. (057)716-41-68, (057)716-41-54
Засновник — Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 15983-4455 Пр від 01.12.2009 р.
© Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка