Особливості розвитку систем автоматичного керування технологічними процесами в рослинництві

В. Г. Мироненко

Анотація


Розглянуто тенденції розвитку інтелектуальної сільськогосподарської техніки. Запропоновані принципи побудови систем автоматичного управління технологічними процесами ціленаправленого впливу на біологічний об’єкт зі змінними параметрами.

Повний текст:

PDF

Посилання


Л.Г. Гром-Мазнічевський, В. Г. Мироненко. Ефективність управління двома машинно-тракторними агрегатами однією людиною. Вісник сільськогосподарської науки. -1983. - №11.-С.57-58.

Масло І.П., Мироненко В.Г. Автоматизована система моніторингу родючості ґрунту та локально-дозоване використання хімпрепаратів //Вісник сільськогосподарської науки.-1998.-№5, с.56-58.

Броварець О.О. Інформаційні технології та технічні засоби нового покоління для моніторингу й забезпечення якості виконання технологічних процесів при вирощуванні сільськогосподарських культур / О.О. Броварець // Научно-практический журнал «Хранение и переработка зерна». – 2013. – № 6 (171). – С. 37-42.

Мироненко В.Г. Передумови та особливості створення елементів штучного інтелекту в системах оперативного керування АПК. Вісник аграрної науки. – 2016. - №5.- С.47-51.

Бакурадзе Л.А., Луценко Е.В. Теория, технология и практика автоматизации оперативного управления уборочно-заготовительными кампаниями в АПК: Под научной редакцией д.т.н., проф. В.И. Лойко. Монография (научное издание). – Краснодар: КубГАУ, 2008. – 550 с.
_______________________________________________________________

Адреса редакції: 61002, м. Харків, вул. Артема, 44, тел. (057)716-41-68, (057)716-41-54
Засновник — Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 15983-4455 Пр від 01.12.2009 р.
© Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка