Результати експериментальних досліджень тягової динаміки чотирьох гусеничного трактора ХТЗ-280Т

Ю. К. Шаповалов, В. І. Мельник, Р. В. Антощенков, В. М. Антощенков, В. М. Кісь, І. В. Галич, А. О. Никифоров, С. А. Богданович, О. В. Лукьяненко

Анотація


В роботі наведено результати тягових випробувань чотирьох гусеничного трактора ХТЗ-280Т отриманих за допомогою вимірювальної системи динаміки і енергетики мобільних машин. Побудовано залежності буксування гусениць, теоретичної, дійсної швидкостей і тягової потужності трактора від сили тяги на гаку.

Повний текст:

PDF

Посилання


Анохин В. И. Использование мощности и экономичности двигателя сельскохозяйственного трактора с механической и гидромеханическойтрансмиссией. – ВИ Анохин. Докл. ТСХА, 1963. – №. 81. – С. 28-35.

Гуськов В. В. Оптимальные параметры сельскохозяйственных тракторов. – 1966. - 214 c.

Кутьков Г. М. Тяговая динамика тракторов // М.: Машиностроение. – 1980. - 212 c.

Белов Г. Д. Уплотнение почвы тракторами и урожай / Г. Д. Белов, А. П. Подолько. Земледелие. 1977. - №9. C. 8-10.

Галич І. В., Антощенков Р. В. До аналізу впливу коливань елементів машинно-тракторного агрегату на динамічні та експлуатаційні показники//Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. – 2017. – №. 9. – С. 103-107.

Антощенков Р. В., Кашин Д. В. Аналіз буксування движителей машиннотракторного агрегату // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. – 2015. – №. 5, Т. 1. – С. 47-52.

Харченко С. О., Кірієнко М. М., Циганенко М. О. та ін. Випробування першого українського колісно-гусеничного трактора ХТЗ-280Т з гумовотросовими гусеницями // Інженерія природокористування. – С. 24. – 2015. №2, С 24-24

Харченко С. О., Кірієнко М. М., Циганенко М. О. та ін. Дослідження роботи універсального колісно-гусеничного трактора ХТЗ-280Т // Вісник Харківського національного технічного університету сільськогогосподарства імені Петра Василенка. – 2015. – №. 156. – С. 180-184.

Антощенков Р. В., Антощенков В. М., Іванов В. І. Дослідження динаміки трактора ХТЗ-280Т зі змінними колісно-гусеничними системами // Вісник Харківського національного технічного університету сільськогогосподарства імені Петра Василенка. – 2015. – №. 160. – С. 151-159.

ДСТУ ГОСТ 7057:2003 Трактори сільськогосподарські. Методи випробування. – К.: Держспоживстандарт України. – 2003. – 13 с.

Антощенков Р. В. Динаміка та енергетика руху багатоелементних машинно-тракторних агрегатів: монографія / Р. В. Антощенков. – Х.: ХНТУСГ, «Міськдрук», 2017. – 244 с.

Антощенков Р. В., Антощенков В. М. Спосіб та вимірювальна система для визначення енергетичних витрат мобільної машини // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства іменіПетра Василенка. – 2014. – №. 145. – С. 211-216.

Пат. 92889 Україна, МПК B60K 31/00, G05D 3/00. Вимірювальна система динамічних та тягово-енергетичних показників функціонування мобільних машин / Антощенков Р.В., Антощенков В.М.; заявник Антощенков Р.В.,Антощенков В.М. – № u 2014 03215; заяв. 31.03.14; надрук. 10.09.14, Бюл. № 17.

Пат. 96661 Україна, МПК B60B 39/00. Спосіб визначення буксування коліс мобільної машини / Антощенков Р.В., Антощенков В.М.; заявник Антощенков Р.В., Антощенков В.М. – № u 2014 09937; заяв. 10.09.14; надрук. 10.02.15, Бюл. № 3.

ГОСТ 24055-2016 «Техника сельскохозяйственная. Методы эксплуатационно-технологической оценки». – 2016. – 23 с.
_______________________________________________________________

Адреса редакції: 61002, м. Харків, вул. Артема, 44, тел. (057)716-41-68, (057)716-41-54
Засновник — Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 15983-4455 Пр від 01.12.2009 р.
© Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка