Сепарація насіннєвої суміші сої на мехатронній мультиплощинній вібраційній насіннєочисній машині

В. М. Лук'яненко, А. О. Никифоров, І. В. Галич, О. В. Лук'яненко, А. П. Петрик

Анотація


Наведені результати експериментальних досліджень сепарації насіннєвої суміші сої на мехатронній мультиплощинній вібраційній насіннєочисній машині. За один пропуск отримано 82,5 – 88,7% кондиційного насіння сої від маси вихідного матеріалу.

Повний текст:

PDF

Посилання


Лук’яненко В. М. Перспективна модель вібраційної насіннєочисної машини: Матеріали IX - ї міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки». – Кіровоград, 7 - 8 листопада 2013. С. 116 - 118.

Лук'яненко В. М., Галич І. В., Никифоров А. О. Мехатронна вібраційна насіннєочисна машина //Вісник Харківського національного технічного 278 університету сільського господарства імені Петра Василенка. – 2015. – №.156. – С. 413-419.

Ольшанський В. П. Теорія сепарування зерна / В. П. Ольшанский, В. В. Бредихін, В. М. Лук’яненко, М. В. Півень, М. В. Сліпченко, С. О. Харченко. – Харків: Планета-Прінт, 2017. – 803 с.

ДСТУ 2240-93. Насіння сільськогосподарських культур. Технічні умови - К.: Держстандарт України, 1994. - 73 с.

Заика П. М. Вибрационные семяочистительные машины и устройства - МИИСП, 1981. - 141 с.

Заика П. М., Мазнев Г. Е. Сепарация семян по комплексу физико - механических свойств. - М.: Колос, 1978. - 287с.

Лукьяненко В. М. Повышение производительности вибрационной семяочистительной машины с неперфорированными рабочимиплоскостями / В. М. Лукьяненко, И. В. Галич // Motrol, - Motoryzacja i energetyka rolnictwa. – Lublin, 2013. T. 15, С. 185 - 191.

Патент на корисну модель № 6004 Україна, МПК (2011.01) В07В 1/00. Віброзбудник прямолінійних коливань / Лук'яненко В. М., Жиліна О. О., Нікітюк М. М., Галич І. В., Кісь В. М., Лук'яненко О. В.; власник Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – заявл. 08.11.2010; опубл. 10.06.2011, Бюл. №11.

Патент на корисну модель № 88048 Україна, МПК (2006.01) В03С 1/10. Універсальний віброзбудник / Лук'яненко В. М., Галич І. В., Никифоров А. О.; власники: Лук'яненко В. М., Галич І. В., Никифоров А. О. – заявл. 17.10.2013; опубл. 25.02.2014, Бюл. №4. – 4с.
_______________________________________________________________

Адреса редакції: 61002, м. Харків, вул. Артема, 44, тел. (057)716-41-68, (057)716-41-54
Засновник — Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 15983-4455 Пр від 01.12.2009 р.
© Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка