Дослідження сили та зчеплення олійного насіння з профільованими поверхнями

О. М. Сукач, В. В. Шевчук

Анотація


Під час операцій злущування та подрібнення насіння відбувається його переміщення крізь робочу зону технологічного обладнання. Даний процес супроводжується певним навантаженням створюваним робочими органами машин, а також потоком насіння. Збільшення сили та коефіцієнта зчеплення сприяє стабільному переміщенню насіння вздовж зони лущення за мінімальних значень тиску створюваного потоком насіння, внаслідок чого зменшується пошкодження ядер, або ж його спресовування. Конструктивні параметри і діапазон технологічних регулювань обладнання для лущення визначається показниками фізичних, механічних і фрикційних властивостей насіння. Мета роботи полягає в тому, щоб розробити пристрій і спосіб дослідження, що дозволяє з високою точністю визначити силу та коефіцієнт зчеплення насіння з рифленими поверхнями за змінного нормального навантаження. Конструктивні особливості пристрою дозволяють змінювати нормальне навантаження шару насіння, а також тип рифленої поверхні. Висока точність результатів, досягається за рахунок використання в дослідженнях мікрометричного обладнання. Для визначення сили й коефіцієнта зчеплення досліджуване насіння встановлюється між двома рифленими поверхнями і піддається нормальному та тангенціальному навантаженню. Нижня рифлена поверхня встановлена на динамометричної балці, а верхня  на поворотній консолі, на тій же консолі змонтований навантажувальний механізм. Також у статті наведено методику та результати досліджень коефіцієнта та сили зчеплення олійного насіння з різними профільованими поверхнями.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бакум М. В. Дослідження фізико-механічних властивостей насіння, що мають пружний елемент / М.В.Бакум, О.А. Шептур // Механізація сільськогосподарського виробництва: Вісник Харківського державного технічного університету сільського господарства:– 2001. – № 21. – С. 223- 227.

Зайцев А. Н. Разработка блочно-модульных конструкций – перспективное направление в создании измельчителей и дробилок кормов. / А. Н. Зайцев, Л. И. Туриянский  К., 1987.  73 с.

Механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів: Підручник / [О.М. Царенко, Д.Г. Войтюк, В.М. Швайко та ін.]; За ред. С.С. Яцуна. – К.: Мета, 2003. – 448 с.

Механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів: Практикум / [М.В. Бакум, О.М. Горбатовський, Ю.О. Манчинський та ін.]; За ред. Ю.О. Манчинського. – Харків: ХНТУСГ, 2005. – 196 с.

Осейко М. І. Технологія рослинних олій: Підручник / М. І. Осейко. – К: Варта. – 2006. – 280 с.

Патент 51885, Україна, МПК В02В 3/02. Пристрій для дослідження насінин на стиск /Р.С. Шевчук, В.В. Шевчук; заявник та патентовласник Львів. нац. агр. ун-т. – № u200913755; заявл. 28.12.2009; опубл. 10.08.2010, Бюл.№15, 2010 р.

Шевчук Р.С. Пристрій для дослідження злущування насінин розторопші плямистої./ Р. С. Шевчук, О. М. Сукач // Техніка і технології в АПК. – № 11(38) 2012. –С. 29 – 31.

Burubai W, Amula E, Davies RM, Etekpe GWW, Daworiye SP. Determination of Poisson’s ratio and elastic modulus of African nutmeg International Agrophysics. 2008; 22(2):99 – 102.

Hicsasmaz Z, Rizvi SSH. Effect of size and shape on modulus of deformability. Food Science and Technology. 2005;38(4):431 – 435.
_______________________________________________________________

Адреса редакції: 61002, м. Харків, вул. Артема, 44, тел. (057)716-41-68, (057)716-41-54
Засновник — Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 15983-4455 Пр від 01.12.2009 р.
© Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка