Теоретичні дослідження робочого циклу малогабаритного шнекового олійного пресу

В. Р. Паславський

Анотація


Враховуючи конструктивні особливості малогабаритних шнекових пресів, запропоновано методику розрахунку тиску в зоні відокремлення олії та каналах запірної частини. Це дає змогу теоретично обґрунтувати геометричні параметри та режими роботи шнекового преса, які усувають можливість закупорювання макухи у запірній частині, або її виходу із значним вмістом олії.

Повний текст:

PDF

Посилання


Кудрин Ю.П. Разработка основ теории, методов расчета и интенсификации процессов в червячных машинах отрасли производства растительных масел : автореф. дис. на соискание ученой степени доктора техн. наук. – Харьков, 1992. – 47 с.

Масликов В. А. Примеры расчетов оборудования для производства растительных масел. – М. : Пищепромиздат, 1959. – 316 с.

Толчинский Ю. А. Расчет отжима в шнековом маслоотжимном прессе. // Химическое машиностроение. Вестник Харьковского политехнического института. – 1979. – № 159, Вып. 9. – С. 9-12.

Дидык Т. А. Повышение эффективности технологического процесса и обоснование параметров шнекового пресса для экструдирования зернового материала : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. техн. наук – Саратов, 2006. – 21 с.

Ніщенко І. О., Ковалишин С. Й , Том’юк В. В. Вплив конструктивних параметрів шнекового вала на енергетичні показники олійновідтиского преса. // Конструювання та експлуатація сільськогосподарських машин: загальнодерж. міжвідом. наук.-техн. зб. –Кіровоград : КНТУ, 2010. – Вип. 40, ч. 2. – С. 186-200.

Пат. № 108566 U Україна, МПК В30В 9/02(2006.01), С11В 1/06(2006.01). Малогабаритний шнековий олійний прес / Р. С. Шевчук, В. Р. Паславський; заявник та патентовласник Львів. держ. аграр. ун-т. – заявл. 28.12.2015 ; опубл. 25.07.2016, Бюл. № 14/2016.
_______________________________________________________________

Адреса редакції: 61002, м. Харків, вул. Артема, 44, тел. (057)716-41-68, (057)716-41-54
Засновник — Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 15983-4455 Пр від 01.12.2009 р.
© Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка