Техніко-економічне обґрунтування підвищення продуктивності транспортно-технологічних процесів за допомогою гвинтових конвеєрів з обертовими кожухами

Ів. Б. Гевко, А. Є. Дячун, А. Л. Мельничук, Р. З. Золотий, І. М. Шуст

Анотація


Для підтвердження гіпотези про підвищення продуктивності перевантажувальних операцій за допомогою гвинтових конвеєрів з обертовими кожухами розроблено експериментальну установку і проведено експериментальні дослідження, результати яких повністю підтвердили гіпотезу. Проведене техніко-економічне обґрунтування доцільності обертання. кожуха у гвинтовому конвеєрі показало, що при підвищенні потужності конвеєра на 4,5% підвищення його продуктивності зростає на 24%. Загальний економічний ефект при використанні раціональних параметрів роботи гвинтового конвеєра з обертовим кожухом становить більше 10%. Для досягнення економічної ефективності перевантажувальних операцій за допомогою гвинтових конвеєрів з обертовими кожухами доцільно використовувати частоту обертання кожуха в межах від 460 до 620 об/хв.

Повний текст:

PDF

Посилання


Гевко Б.М. Механізми з гвинтовими пристроями [Текст] / Б. М. Гевко, Р. М. Рогатинський. – Львів: Світ, 1993. – 208с.

Гевко І.Б. Управління процесом розробки і освоєння виробництва нових виробів: Підручник. – / [І. Б. Гевко, Б. М. Гевко].Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2015. - 199 с.

Григорев А. М. Винтовые конвейеры [Текст] / А. М. Григорев. - М. : Машиностроение, 1972. - 184с.

Ловейкін В. С. Вибір раціональних параметрів та режимів роботи вертикальних гвинтових конвеєрів [Текст] / В. С. Ловейкін, О. Р. Рогатинська // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. – 2005. – Вип. 23. – С. 181–195.

Рогатинський Р. Модель конструювання і вибору гвинтових конвеєрів з розширеними технологічними можливостями / Р. Рогатинський, І. Гевко // Вісник ТНТУ. – 2012. – № 3 (67). – С.197–210.

Рогатинський Р.М., Гевко І.Б., Дячун А.Є., Вар’ян А.Р., Мельничук А.Л., Шуст І.М. Генерування конструкцій гвинтових механізмів методом морфологічного аналізу з ієрархічним групуванням. Збірник наукових праць «Перспективні технології та прилади» Випуск 10, ЛНТУ. Луцьк, 2017, С. 186-192.

Рогатинський Р.М., Гевко Ів.Б., Дячун А.Є., Мельничук А.Л., Вар’ян А.Р. Дослідження продуктивності гвинтового конвеєра з обертовим кожухом. // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. «Технічні системи і технології тваринництва. Технічний сервіс машин для рослинництва» – 2017. – Випуск № 181, С. 285-293.
_______________________________________________________________

Адреса редакції: 61002, м. Харків, вул. Артема, 44, тел. (057)716-41-68, (057)716-41-54
Засновник — Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 15983-4455 Пр від 01.12.2009 р.
© Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка