Формування конкурентних переваг суб’єктів бізнесу через використання інструментарію PR-маркетингу

О. В. Мандич

Анотація


В статті звертається увага на особливу актуальність створення PR-відділу на підприємстві в сучасних умовах. Наведено визначенні сутності, змісту, функцій і інструментарію даної дефініції, а також дослідження проблеми формування механізму управління і оцінки ефективності PR сучасного вітчизняного підприємства. Автори доводять, що «якісний» PR, як один з основних елементів інтегрованих маркетингових комунікацій, багато в чому здатний підвищити конкурентоспроможність підприємств, оскільки виступає домінантою в процесі формування ефективної маркетингової стратегії, комунікативної політики бізнесу в цілому.


Повний текст:

PDF

Посилання


Аналіз ринку PR-послуг України. Звіт компанії «Eccom». – К. : Eccom, 2008. – 112 c.

Богданов Е.Н. Психологические основы паблик рилейшнз / Е.Н. Богданов, В.Г. Зазыкин. – СПб. : Питер, 2004. – 255 c.

Буари Ф.А. Паблик рилейшнз или стратегия доверия / Ф.А. Буари. – М. : Инфра-М, 2009. – 145 c.

Джи Б. Имидж фирмы: планирование, формирование, продвижение / Б. Джи. – СПб. : Питер, 2000. – 190 c.

Игнатьев Д. Настольная энциклопедия Public Relations / Д. Игнатьев, А. Бекетов, Ф. Сарокваша. – М. : Альпина Паблишер, 2002. – 314 c.

Church A.H. The science and practice of management / A. Hamilton Church. – New York. – 1918. – p. 535 URL: http://openlibrary.org/books/OL24601473M/The_science_and_practice_of_man agement

Eilon S. Management control / Samuel Eilon. – Boston: Harvard Business School Press, 1971. – p. 207.

Gosling D.H. Measuring the performance of divisional cost centres / D.H. Gosling // CMA Magazine. – 1988. – No. 7/8. – р. 3-30.

Smith M. The rise and rise of the NFI / M. Smith // Management Accounting. – 1990. – No. 68. – Р. 6-24.

Vangermeersch R., Church A.H. // History of Accounting: AnInternational Encyclopedia. [Edited by Michael Chatfield and Richard Vangermeersch]. New York: Garland Publishing, 1996. – p. 124.
_______________________________________________________________

Адреса редакції: 61002, м. Харків, вул. Артема, 44, тел. (057)716-41-68, (057)716-41-54
Засновник — Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 15983-4455 Пр від 01.12.2009 р.
© Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка