Банківський кредит у фінансовому забезпеченні сільськогосподарських підприємств

Т. Г. Маренич, О. Г. Малій

Анотація


В статті визначена роль банківського кредиту у фінансовому забезпеченні сільськогосподарських підприємств, здійснено аналіз чинників, які перешкоджають розвитку кредитних відносин, окреслені напрями стабілізації механізму кредитування сільськогосподарських підприємств в Україні.Потенційні можливості доступу агровиробників до банківських кредитів визначаються наступними чинниками−вартістю кредитних ресурсів комерційних банків, наявністю надійного забезпечення, спроможністю позичальника виконати умови кредитного договору. Частка кредитів, спрямованих в аграрний сектор протягом останніх років значно менша внеску галузі у формування валової доданої вартості в країні. Вагомим стримуючим чинником при кредитуванні виробничих підприємств також є недостатній рівень капіталізації банків, який не дозволяє здійснювати значнікредитні вкладення в інвестиційну діяльність підприємств. Підвищена ризикованість одержання стабільних фінансових результатів від господарської діяльності, низька кредитоспроможність підприємств галузі, висока вартістькредитних ресурсів також перешкоджають розвитку кредитних відносин. Основними напрямами стабілізації механізму кредитування сільськогосподарських підприємств мають стати розробка комплексу заходів з боку держави і банківської системи, спрямованих на розвиток системи взаємодії з аграрним сектором економіки: збільшення бюджетних асигнувань, раціональне використання бюджетних коштів, зниженняпроцентних ставок для сільськогосподарської галузі.


Повний текст:

PDF

Посилання


Амбросов В.Я. Теорія та методологія механізмів регулювання в агроформуваннях: Монографія / В.Я. Амбросов, Т.Г. Маренич. – Х. : «Міськдрук», 2013. – 166 с.

Аранчій В.І. Кредит у системі фінансового забезпечення інвестиційного розвитку аграрних підприємств / В.І. Аранчій, О.П. Зоря, І.І. Петренко // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2011. – № 4. – С. 120-124.

Банківське кредитування в Україні: посткризове перезавантаження [Електронний ресурс]: монографія / С.М. Аржевітін, Т.С. Шемет, Н.В. Циганова та ін.; за заг. ред. С.М. Аржевітіна. – Київ : КНЕУ, 2017. – 407 с.

Гудзь О.Є. Модернізація банківської кредитної політики при обслуговуванні агроформувань / О.Є.Гудзь // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка: Економічні науки. – 2012. – Вип. 126. – С. 10-18.

Дем’яненко М.Я. Кредитний фактор сталого розвитку аграрного сектору України / М.Я. Дем’яненко // Економіка АПК. – 2014. – № 11. – С. 5

Деньги. Газета № 20 (68). – от 25 октября 2018. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dengi.ua.

Мазнєв Г.Є. Проблеми фінансового забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору / Г.Є. Мазнєв // Економіка АПК. – 2014. – № 9. – С. 5-13.

Малій О.Г. Кредит як джерело фінансування агробізнесу / О.Г. Малій // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка: Економічні науки. – 2016 – Вип. 172. – С. 132-141.

Малій О.Г. Фінансові ресурси підприємств: джерела формування та ефективність використання / О.Г. Малій // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка: Економічні науки. – 2013 – Вип. 137. – С. 308-311.

Матеріали офіційного сайту АгроПортал [Електронний ресурс]. – Режим доступу: agroportal.ua/.../ukraina/selskoe-khozyaistvo--samaya-rentab.

Матеріали офіційного сайту Асоціації незалежних банків України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nabu.ua/ru.html

Матеріали офіційного сайту Європейського фонду для ПівденноСхідної Європи (EFSE) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eu4business.eu/uk/programme/yevropeyskyy-fond-dlya-pivdennoshidnoyi-yevropy-efse

Матеріали офіційного сайту Міністерства агрополітики і продовольства України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://minagro.gov.ua.

Матеріали офіційного сайту Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua. 40

Матеріали офіційного сайту Національного рейтингового агентства «Рюрік» Аналітичний огляд банківської системи України за 9 місяців 2017р. – Режим доступу: http://www.rurik.com.ua.

Стецюк П.А. Стратегія і тактика управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств: Монографія / П.А. Стецюк. – К. : ННЦ ІАЕ, 2009. – 370 с.

Сьомченков О.А. Фондовий ринок у фінансовому забезпеченні агропромислового виробництва / О.А. Сьомченков // Автореф. дис. на здобуття наукового ступеню доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. – Київ, 2017. – 39 с.

Cottfried Lischka 2004.Farm Management Challenges in Ukrainian Agriculture/In Stephan von Cramon-Taubadel, Serhiy Demyanenko, Arnim Kbhn «Ukrainian Agriculture: Crisis and Recovery». – 2004 Shaker Verlag, Aachen. – P. 125-136.
_______________________________________________________________

Адреса редакції: 61002, м. Харків, вул. Артема, 44, тел. (057)716-41-68, (057)716-41-54
Засновник — Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 15983-4455 Пр від 01.12.2009 р.
© Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка