Цінові ризики експортної орієнтації сільськогосподарського виробництва

В. М. Онегіна, О. В. Білецький

Анотація


Зростання рівня відкритості країн, посилення експортної орієнтації виробництва зумовлюють зростання залежності виробників від цінових коливань на світовому ринку, генерують значні ризики для агробізнесу, конкурентоспроможності продукції. Метою статті є ідентифікація сучасних цінових ризиків експортної орієнтації сільського господарства та визначення заходів з їх зменшення. Для досягнення мети були використані методи аналізу, синтезу, графічний, кореляційного аналізу, індексний, порівнянь. Динаміка цін на агропродовольчу продукцію на світовому ринку та ринку сільськогосподарської продукції в Україні, взаємозв’язок між ними були розглянуті як джерело ризиків для сільськогосподарських товаровиробників. Методи зниження цінових ризиків при експортній орієнтації виробництва були запропоновані.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бабан Т.О. Особливості експорту зерна ячменю в Україні. Вісник ХНТУСГ: Економічні науки. 2017. Вип. 185. С. 61-68.

Зінчук Т.О. Проблеми адаптації аграрного сектору економіки до умовУгоди про зону вільної торгівлі Україна – ЄС // Економіка АПК. 2015. №. 5. С. 79-87.

Перспективи розвитку вітчизняного аграрного сектора в зв’язку із підписанням Україною економічної частини Угоди про асоціацію з Європейським Союзом / [Пугачов М.І., Власов В.І., Духницький Б.В., Кривенко Н.В. та ін.]. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2014. – 38 с.

Тибінь А.М., Вербіцька І.І. Сутність і класифікація економічного ризику в зовнішньоекономічній діяльності підприємств. Економіка АПК. 2010.№ 1. С. 138-142.

Статистичний щорічник «Сільське господарство України» за 2017 рік / Держ. ком. статистики України. Київ: Держстат, 2018. 245 с.

Ризик / Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA

The new ISO 31000 keeps risk management simple / ISO official website. URL: https://www.iso.org/news/ref2263.html

FAO Food Price Index / FAO official website. URL: http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
_______________________________________________________________

Адреса редакції: 61002, м. Харків, вул. Артема, 44, тел. (057)716-41-68, (057)716-41-54
Засновник — Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 15983-4455 Пр від 01.12.2009 р.
© Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка