Конкурентоспроможність, як основа ефективної національної економіки

В. В. Антощенкова

Анотація


У дослідженні доведено актуальність і беззаперечність підвищення конкурентоспроможності, як основи забезпечення ефективності національної економіки. Конкурентоспроможна економіка повинна бути спрямована на формування противаг і економічних механізмів для запобігання фінансовим кризам або масовому безробіттю і реагувати на зовнішні загрози. Вона повинна швидко адаптуватися до змін. Конкурентоспроможна економіка повинна бути спрямована на побудову інноваційної екосистеми, де інновації інтенсифікуються на всіх рівнях, і всі зацікавлені сторони мають зробити свій внесок, щоб створити найкращі умови для нових ідей. У сучасних умовах конкурентоспроможність країни визначається не лише забезпеченістю різноманітними ресурсами, а і ефективністю їх використання в реальному секторі економіки, активними інноваційними процесами, можливістю своєчасно генерувати і впроваджувати нововведення. Саме інновації, що пов’язані з високотехнологічним виробництвом є ключовим фактором, який забезпечує високі позиції економічних суб’єктів в глобальному просторі. Вони сприяють захисту інтересів держави від зовнішніх і внутрішніх загроз.


Повний текст:

PDF

Посилання


Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит. – М. : Эксмо, 2007. – 960 с.

Портер М. Конкуренция : [учебное пособие] / М. Портер. – Москва : Вильямс, 2001. – 425 с.

Стахів О.А. Фактори конкурентоспроможності сільськогосподарського підприємства / О.А. Стахів, Т.Л. Адамчук // Економіка і суспільство. – 2017. – Вип. 12. – С. 360-365.

Competitiveness Report 2018. Professor Klaus Schwab, World Economic Forum. Insight Report. Switzerland. – 657 p. URL: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitveness-report-2018/ (дата звернення 15.02.2019).

FAO, Statistical Databases (Faostat). [Electronic resource]. – Access mode: www.faostat.fao.org

Офіційний веб-сайт Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Постол А.А. Регулювання конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції вітчизняних аграрних підприємств в умовах євроінтеграції [Електронний ресурс] / А.А. Постол, А.М. Собченко // Науковий вісник Херсонського державного університету Серія Економічні науки. – 2015. – № 10. – С. 50-53. – Режим доступу: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_10/160.pd

Батюк Л.А. Інноваційно-технологічні чинники глобального економічного розвитку / Л.А. Батюк, В.В. Антощенкова // Інтелект XXI: наук.журн. / Нац. ун-т харч. технол., Ін-т проблем конкуренції. – 2019. – Випуск № 1. – С. 29-32.
_______________________________________________________________

Адреса редакції: 61002, м. Харків, вул. Артема, 44, тел. (057)716-41-68, (057)716-41-54
Засновник — Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 15983-4455 Пр від 01.12.2009 р.
© Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка