Складові механізму забезпечення економічного зростання

С. В. Кускова

Анотація


В статті визначено, що в якості організаційно-економічного механізму слід розглядати комплексну систему, яка містить сукупність організаційних та економічних важелів, які впливають на економічні та організаційні параметри даної системи. Інтенсивний тип економічного зростання сільського господарства забезпечують: компоненти матеріально-технічної бази галузі та їх раціональне поєднання у виробничих процесах; науково-технологічний потенціал техніко-технологічного забезпечення; агротехнологічні та технічні інновації; належне фінансування. Функціонування організаційно-економічного механізму ефективності використання матеріально-технічної бази в контексті забезпечення інтенсивного типу економічного зростання сільського господарства значною мірою залежить від обраних напрямів державного регулювання інноваційної діяльності, формування й використання інтелектуального потенціалу, а також інтеграційних механізмів між виробниками інноваційних продуктів, організаційно-фінансового та технічного забезпечення галузі.


Повний текст:

PDF

Посилання


World Development Indicators: Agricultural inputs [Electronic resource]. – Access mode: http://wdi.worldbank.org/table/3.2#

Agriculture value added per worker [Electronic resource]. – Access mode: http://data.worldbank.org/indicator/EA.PRD.AGRI.KD

Агєєва І.В. Матеріально-технічне забезпечення фермерських господарств / І. В. Агєєва // Економіка АПК. – 2013. – № 2. – С. 165-170.

Білоусько Я.К. Розвиток ринку сільськогосподарської техніки / Я. К. Білоусько, А. В. Бурилко, П. А. Денисенко. – К. : ННЦ ІАЕ, 2008. – 132 с.

Рижикова Н.І. Європейський досвід реформування податкових систем / Н.І. Рижикова // Вісник ХНТУСГ. Серія : Економічні науки. – Х. : ХНТУСГ. – 2016. – C. 133-139.

Church A.H. The science and practice of management / A. Hamilton Church. – New York. – 1918. – 535 p. URL http://openlibrary.org/books/OL24601473M/The_science_and_practice_of_man agement
_______________________________________________________________

Адреса редакції: 61002, м. Харків, вул. Артема, 44, тел. (057)716-41-68, (057)716-41-54
Засновник — Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 15983-4455 Пр від 01.12.2009 р.
© Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка