Концепції маркетингу та соціальної відповідальності в період перехідної економіко-суспільної фармації України

В. І. Морозов

Анотація


У статті розглянуто сучасний стан трансформації структури та елементів аркетингу у зв’язку з розвитком та переходом його діяльності із суто традиційної сфери в онлайн – формат. Також розглянуто та проаналізовано сучасні моделі корпоративної оціальної відповідальності (КСВ) та запропоновані рекомендації стосовно їхньому астосуванню в соціальній сфері та корпоративному секторі України.


Повний текст:

PDF

Посилання


Білявський В. Підвищення рівня соціальної відповідальності торгівельного підприємства / В. Білявський // Вісник КНТЕУ. – 2009. – № 5. – С. 84-91.

Вергун Л.І. Соціальна відповідальність бізнесу в умовах глобальної фінансово-економічної кризи / Л.І. Вергун // Теоретичні та прикладні питання економіки : Зб. наук. праць. – К., 2010. – Вип. 23. – С. 165-170.

Король С. Інституційний підхід до соціальної відповідальності бізнесу / С. Король // Вісник КНТЕУ. – 2013. – № 3. – С. 42-55.

Mirvis Ph. Stages of Corporate Citizenship: A Developmental Framework / Ph Mirvis, B.K. Googins. – Centre for Corporate Citizenship at Boston College, 2006.

Caroll A.B. Corporate Social Responsibility: Evolution of Definitional Construct / A.B. Caroll // Business and Society. – 1999. – Vol. 38. – № 3. – p. 268-295.

Windsor D. The Future of Corporate Social Responsibility / D. Windsor // The International Journal of Organizational Analysis. – 2001. – Vol. 9. – № 3. – . 225-256.

Cмолянюк О. Маркетингові комунікації в Інтернеті: автореф. дис. … канд. екон. наук / О. Смолянюк; Київ. нац.екон.ун-т ім. В. Гетьмана. – К., 2015. – 19 с.

Третьяк О. Маркетингові аспекти просування інноваційної продукції на ринок / О. Третьяк // Бізнес-Інформ. – 2015. – № 1. – С. 393-399.
_______________________________________________________________

Адреса редакції: 61002, м. Харків, вул. Артема, 44, тел. (057)716-41-68, (057)716-41-54
Засновник — Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 15983-4455 Пр від 01.12.2009 р.
© Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка