Конкурентоспроможний розвиток суб’єктів агробізнесу: теорія та практика

І. В. Науменко

Анотація


В роботі визначено та доведено, що забезпечення конкурентоспроможного розвитку є можливим через запровадження інструментарію стратегічного управління, при чому запропоновано розуміння стратегії як інтегровану модель конкретизованого довгострокового напряму розвитку. Узагальнено та сформовано на засадах інтегрованого методологічного підходу принципи формування стратегічного управління, які включають орієнтири діяльності, підходи до управління конкурентоспроможністю через формування певних конкурентних переваг; рівні пристосування окремих підходів та моделей, які відрізнятимуться за сферами діяльності суб’єкта; загальні стратегії, які конкретизуються під особливості під окремі ситуативні підходи у функціональному та операційному навантаженні. Обґрунтовано концепцію генерування, імплементації, реалізації стратегічного управління конкурентоспроможним розвитком суб’єктів агробізнесу на основі використання елементів, компонентів та інструментарію можливостей запровадження логістичної та маркетингової діяльності до основної виробничо-комерційної господарюючих суб’єктів в сфері аграрного виробництва.


Повний текст:

PDF

Посилання


Березін O.В., Кващук O.В. Ефективне функціонування сільськoгoспoдарськoгo виробництва. Економіка АПК. 2010. 2. 26-30.

Бoйкo Ю.O. Конкурентні структури ринків збуту та потенціал кoнкурентoспрoмoжнoсті аграрних підприємств. Теорія і практика розвитку агрoпрoмислoвoгo комплексу та сільських територій. 2015. 315-317.

Зінчук Т.O. Кон’юнктура європейського аграрного ринку: тенденції та перспективи для України. Збірник наукових праць Таврійського державного агрoекoлoгічнoгo університету. 2013. 2 (14). 96-105.

Іващенкo O.В. Сучасні тенденції розвитку маркетингу вітчизняних – підприємств – виробників зерна. Збірник наукових праць Таврійського державного агрoтехнoлoгічнoгo університету. 2012. 2 (18). 146-153.

Мандич О. В. Стратегії конкурентоспроможного розвитку аграрних підприємств. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2017. 1 (07). 116-120.

Краснoруцький O.O. Детермінанти розвитку систем ринкового розподілу продукції аграрних підприємств. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 2015. 162. 20-31.
_______________________________________________________________

Адреса редакції: 61002, м. Харків, вул. Артема, 44, тел. (057)716-41-68, (057)716-41-54
Засновник — Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 15983-4455 Пр від 01.12.2009 р.
© Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка