Індикатори оцінювання фінансового потенціалу підприємства

С. А. Пустовгар

Анотація


У статті визначено домінантні чинники, що характеризують фінансовий потенціал підприємств - дилерів сільськогосподарської техніки. Серед них виділено фактор рентабельності діяльності; ліквідності підприємства; структури капіталу підприємства; ефективності формування та використання активів підприємства; ефективності використання оборотних активів підприємства. Визначені в дослідженні фактори уточнюють методичне забезпечення оцінювання фінансового потенціалу підприємств – дилерів сільськогосподарської техніки, що слугує практичним інструментарієм фінансового менеджменту на підприємстві.


Повний текст:

PDF

Посилання


Богдан Ю. Аналіз та оцінка фінансового потенціалу машинобудівного підприємства [Електронний ресурс] / Ю. Богдан. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/ bitstream/handle/123456789/45513/ 04- Bogdan.pdf?sequence=1.

Боронос В. Формування механізму оптимізації структури капіталу та його вплив на фінансовий потенціал підприємства [Електронний ресурс] / В. Боронос. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-resources. 271

Костирко А. Структуризація проблем аграрних підприємств щодо формування їх фінансового потенціалу [Електронний ресурс] / А. Костирко. – Режим доступу : http://dspace.mnau.edu.ua:8080/jspui/ bitstream/ 123456789/ 312/1/Костирко-стаття-2.pdf.

Стецюк П. Теоретичні основи оцінки фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / П. Стецюк. – Режим доступу : http://ecrimea.crimea.edu/arhiv/ 2009/econ_27_2009/ stetsyuk.pdf.

Steiner A. Unlocking the potential of rural social enterprise / A. Steiner, S. Teasdale // Journal of Rural Studies. – 2017. – December. – Р. 234-249.

Menke W. Factor Analysis / W. Menke // Geophysical Data Analysis. – 2018. – Р. 207-222.

Gregory R. Financial openness and entrepreneurship / R. Gregory // Research in International Business and Finance. – 2019. – Vol. 48. – P. 48-58.

Delas V. Financial Security of Enterprises / V. Delas, E. Nosova, O. Yafinovych // Procedia Economics and Finance. – 2015. – Vol. 27. – P. 248-266.
_______________________________________________________________

Адреса редакції: 61002, м. Харків, вул. Артема, 44, тел. (057)716-41-68, (057)716-41-54
Засновник — Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 15983-4455 Пр від 01.12.2009 р.
© Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка