Формування системи управління якістю продукції тваринництва на основі інновацій

Ю. М. Сагачко

Анотація


У статті розкрито необхідність виробництва якісних і безпечних продуктів тваринництва, що призведе до підвищення ефективності даної галузі і виведення її з депресивного стану. Обґрунтовано, що вихід з кризи можливо лише при переході на інноваційний тип розвитку. Що передбачає застосування біотехнології в тваринництві, що призведе до підвищення продуктивності, а також і покращення якості земель. Визначено особливості галузі тваринництва щодо її розвитку на інноваційні основі. І виходячи з цього наведено визначення поняття інновація для тваринницької галузі. Проаналізовано досвід країн ЄС з випуску екологічної сільськогосподарської продукції і вимог до неї. А також розкрито необхідність створення державних інституцій щодо контролю якості та безпечності сільськогосподарської продукції, і фінансової підтримки інноваційної діяльності.


Повний текст:

PDF

Посилання


Мороз О.В. Організаційно-економічні фактори управління якістю на підприємствах : монографія. / О.В. Мороз, Л.М. Ткачук. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. – 137 с.

Закон України «Про інноваційну діяльність» [Електронний ресурс]: від 4 липня 2002 року № 40-IV: за станом на 4 грудня 2012 р. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/40-15.

Особливості інноваційного розвитку галузі тваринництва в Україні [Електронній ресурс]. - Режим доступу: http://investycii.org/.

Євроінтеграція вимагає від українських виробників управляти якістю та безпечності харчової продукції: (матеріали від 10.07.2014 офіційного сайту «Agrotimes») [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.agrotimes.net/journals.

Katsarova І. Animal welfare protection in the EU [Electronic resource] / I. Katsarova. – Access mode: http://www.europarl.europa.eu/RegData/ bibliotheque/briefing/2013/130438/LDM_BRI(2013)130438_REV1_EN.pdf.

Инновационные ресурсосберегающие технологии в растениеводстве [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vodoley.dn.ua/

Кушнір С.О. Стан та перспективи інвестування в підвищення якості сільськогосподарської продукції [Текст] / С. О. Кушнір // Український журнал прикладної економіки. – 2016. – Том 1. – № 5. – С. 48-59.

Закон України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» від 18.05.2017 № 2042-VIII. – [Електронній ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2042-19.
_______________________________________________________________

Адреса редакції: 61002, м. Харків, вул. Артема, 44, тел. (057)716-41-68, (057)716-41-54
Засновник — Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 15983-4455 Пр від 01.12.2009 р.
© Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка