Маркетингові інновації в системі управління підприємством як пріоритетний напрямок формування його конкурентних переваг на ринку зерна

О. І. Хлопоніна-Гнатенко, Н. О. Коломієць

Анотація


У статті проведено аналіз теоретичних основ маркетингових інновацій, що впливають на управління діяльністю підприємства та підприємницькою діяльністю в цілому. Визначено маркетингові інновації в системі управління підприємством як один із способів забезпечити виживання і ефективне функціонування підприємствам в агресивному конкурентному середовищі. Під час переходу до нових етапів ринкових реформ, на всіх рівнях управління підвищується увага вмінню приймати оптимальні рішення, які будуть здійснювати вплив на майбутнє і зіставляти поточну діяльність зі стратегічними цілями.


Повний текст:

PDF

Посилання


Левків Г.Я. Теоретико-методологічні аспекти в системі маркетингового менеджменту в діяльності аграрних підприємств [Електронний ресурс] / Г.Я. Левків, М.І. Копитко // Причорноморські економічні студії. – 2016. – Вип. 10. – С. 105-108. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses 2016 10 23

Тарнавська Н. Маркетингові інновації як пріоритетне джерело конкурентних переваг підприємств [Електронний ресурс] / Н. Тарнавська, О. Голоднюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2015. – Вип. 3. – С. 79-92. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vtneu_2015_3_10

Harvard Dusiness review (2008). Manager innovation, 236 p.

Tauber E.M. (2006)/ How Marketing Research Discourages Major Innovation. Business horizons, 17 (July): 22-26.

Сухорська У.Р. Підходи до визначення маркетингової стратегії у практичній діяльності підприємств / У.Р. Сухорська, Н.Б. Ярошевич // Науковий вісник. – 2010. – № 16. – С. 220-223.

Johne A. (1999). Successful Market Innovation. European Journal of Innovation Management, Vol. 2, No. 1, Р. 6-11.

Chen Y. (2006). Marketing Innovation. Journal of Economics & Management Strategy, Vol. 15, Issue 1, Р. 101-123.

Шукайте злодія: як аграрії борються з крадіжками та недостачами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://agravery.com/uk/posts/show/sukajte-zlodia-ak-agrarii-borutsa-zkradizkami-ta-nedostacami

Forland – розумне землеробство [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://forland.com.ua/Main/Index#about

Глушко Д. Простежуваність від поля до готового продукту [Електронний ресурс] / Д. Глушко. – Режим доступу: http://organicukraine.org.ua/congress/wp-content/uploads/presentation-denisglushko.pdf

Крижко О.В. Інформаційні системи в маркетинговій діяльності [Електронний ресурс] / О.В. Крижко, В.Г. Дарчук // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2016. – № 4. – С. 113-120. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecmebi_2016_4_18

Ефективність впровадження програм «1С» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://erp-project.com.ua/index.php/uk/korisnimateriali/statti/upravlinnya/490-efektivnist-vprovadzhennya-program-1s

Управління маркетингом і продажами за допомогою CRM- систем [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://erpproject.com.ua/index.php/uk/korisni-materiali/statti/upravlinnya /336-crmsistema-efektivne-upravlinnya-marketingom

Інжиніринг бізнес-процесів компанії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://erp-project.com.ua/index.php/uk/korisnimateriali/statti/upravlinnya/210-kadry-v-proektakh

Інформаційне забезпечення управління [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://erp-project.com.ua/index.php/uk/korisnimateriali/statti/upravlinnya/208-informatsionnoe-obespechenie-upravleniya
_______________________________________________________________

Адреса редакції: 61002, м. Харків, вул. Артема, 44, тел. (057)716-41-68, (057)716-41-54
Засновник — Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 15983-4455 Пр від 01.12.2009 р.
© Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка