Шляхи діагностування режимів роботи споруд захищеного ґрунту за рахунок інформаційної надлишковості

А. О. Кашкарьов

Анотація


Проаналізована технологія виробничого процесу у спорудах закритого ґрунту. Запропоновані шляхи діагностування режимів роботи за рахунок інформаційної надлишковості системи керування.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бородин И. Ф. Автоматизация технологических процессов / И. Ф. Бородин, Ю. А. Судник. – М.: КолосС, 2004. – 344 с.

Кашкарьов А. О. Удосконалення інформаційного забезпечення системи керування організаційно-технічним комплексом виробництва комбікормів на основі еталонної моделі: дис. кандидата технічних наук : 05.13.07 / Кашкарьов Антон Олександрович. - К.: 2012. - 195 с

Корчемний М. Енергозбереження в агропромисловому комплексі / М. Корчемний, В. Федорейко, В. Щербань. – Тернопіль: Підручники і посібники, – 2001. – 984 с.

Лисенко В. П. Наукові основи керування електротехнічними комплексами для виробництва сільськогосподарської продукції: дис. … доктора технічних наук: 05.09.03 / Лисенко Віталій Пилипович. – К., 2014. – 415 с.

Тигранян Р. Э. Микроклимат. Электронные системы обеспечения / Р. Э. Тигранян. – М.: ИП РадиоСофт, 2005. – 112 с.
_______________________________________________________________

Адреса редакції: 61002, м. Харків, вул. Артема, 44, тел. (057)716-41-68, (057)716-41-54
Засновник — Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 15983-4455 Пр від 01.12.2009 р.
© Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка