Шнековий патрон з гвинтовими затискними елементами

О. Я. Гурик, Т. Д. Навроцька, М. І. Клендій

Анотація


Розроблено нові конструкції гвинтових затискних патронів до переваг їх належить те, що конструкції відпрацьовані на технологічність і універсальність і забезпечують підвищення зусилля затиску.Виведено аналітичні залежності для визначення зусилля затиску, а також на основі аналітичних залежностей побудовано графічні залежності деформації гвинтових елементів в радіальному напрямі від кута підйому витків.

Повний текст:

PDF

Посилання


Павлище В.Т. Основи конструювання та розрахунок деталей машин. - К.: Вища школа, 1993. – 556 с.

Малащенко В.О., Гащук П.М., Сороківський О.І., Малащенко В.В. Кулькові механізми вільного ходу. – Львів: Новий Світ - 2000, 2012. – 212 с.

Ряховский О.А., Иванов С.С. Справочник по муфтам. – Л.: Политехника, 1991. – 383 с.

Малащенко В.О., Мартинців М.П., Пінчук А.В. Розподіл питомого тиску на бокових поверхнях кілець фрикційної муфти підвищеної навантажувальної здатності // Наук. вісн. УДАУ. – 2005. – Вип. 15.2. – С. 51–56.

Пат. 53242А Україна. Дискова фрикційна муфта / В.О. Малащенко, А.В. Пінчук. – 2003. – Бюл. № 1.

Гевко І. Б. Дослідження характеристик запобіжних пристроїв машин / І. Б. Гевко // Машинознавство. – 1997. – № 4–6. – С. 17–21.

В.С. Поляков, И.Д. Барбаш, О.А. Ряховский. Справочник по муфтам. - Л.: Машиностроение (Ленингр. отд-ние), 1974. – 352 с.
_______________________________________________________________

Адреса редакції: 61002, м. Харків, вул. Артема, 44, тел. (057)716-41-68, (057)716-41-54
Засновник — Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 15983-4455 Пр від 01.12.2009 р.
© Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка