Экономическая оценка качества среднего и капитального ремонта оборудования

В. А. Бантковский, В. И. Иванов, Р. О. Близнюков

Анотація


Представлены результаты сравнительного анализа существующих методов оценки качества ремонта оборудования. Разработаны предложения относительно методических подходов к экономической оценке качества среднего и капитального ремонтов оборудования в современных условиях производства.

Повний текст:

PDF

Посилання


Экономика технического сервиса на предприятиях АПК /Ю.А.Конкин, К.З.Бисултанов, М.Ю.Конкин и др.; Под ред. Ю.А.Конкина. – М.: Колос С, 2006. – 368 с.

Покропивный С.Ф. Эффективность ремонта машин. – К.: Техніка, 1985– 256 с.

Іванов В.І., Калінін Е.І. Підвищення надійності системи методом селекції її елементів. Вісник ХНТУСГ: «Проблеми надійності машин та засобів механізації сільськогосподарського виробництва». Випуск 163.– Харків: ХНТУСГ, 2015 р. – С. 142-146.

Экономическая оценка качества ремонта оборудования /К.И.Мельникова. – Х.: Изд-во «Основа», 1992. – 192 с.

Бантковский В.А., Аветисян В.К., Пономаренко В.В. Оценка процесса формирования качества ремонта оборудования. /Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені ПетраВасиленка. Випуск 146. Ресурсозберігаючі технології , матеріали та обладнання у ремонтному виробництві. – Харків: ХНТУСГ, 2014. – С. 133-141.
_______________________________________________________________

Адреса редакції: 61002, м. Харків, вул. Артема, 44, тел. (057)716-41-68, (057)716-41-54
Засновник — Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 15983-4455 Пр від 01.12.2009 р.
© Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка