Ціноутворення в молокопродуктовому підкомплексі України: тенденції та перспективи

В. В. Антощенкова

Анотація


В статті розглядаються основні тенденції процесу ціноутворення в молокопродуктовому підкомплексі України. Процес ціноутворення на молоко й продукцію його переробки істотно залежить від факторів сезонності, якості сировини, розміру транспортно-заготівельних витрат. Аналізуючи тенденції та динаміку ціноутворення в молокопродуктовому підкомплексі України можна впевнено говорити, що ефективність виробництва та реалізації молочної продукції переробного сектору напряму залежить від цінової та виробничої стабільності в молочному скотарстві, але звичайно потрібно враховувати регіональні та районні особливості функціонування молокопродуктового підкомплексу.

Повний текст:

PDF

Посилання


Антощенкова В. В. Експортний потенціал молокопродуктового сектору України / В. В. Антощенкова // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства. Економічні науки. – Х. : ХНТУСГ, 2015. – Вип. 162. – С. 72-81.

Шиян Н. І. Організаційно-економічний механізм формування прибуткового виробництва продукції скотарства: [монографія] / Н. І. Шиян, Н. С. Ляліна. – Х. : Міськдрук; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2011. – 287 с.

Андрійчук В. Г. Економіка підприємств агропромислового комплексу: підручник / В. Г. Андрійчук. – К. : КНЕУ, 2013. – 779 с.

Гуторов О. І. Економічні засади прибутковості виробництва молока в аграрних підприємствах: теоретико-прикладний аспект : [монографія] / О. І. Гуторов, Л. Ю. Кучер, А. В. Кучер. – Х. : Точка, 2014. – 490 с.

The European Dairy Industry Towards 2020. Report extracts. Challenges, Strategies and Change. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.promar-international.com/_userfiles/publications.

NSW dairy industry overview 2015. Intensive livestock production. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dpi.nsw.gov.au.

Антощенкова В. В. Ценовой механизм в молокопродутовом подкомплексе Украины и Черниговской области / В. В. Антощенкова // Молодой учёный: журнал. – Чита, 2013. – № 9 (56). – С. 142-146.

Офіційний веб сайт Держкомстату України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
_______________________________________________________________

Адреса редакції: 61002, м. Харків, вул. Артема, 44, тел. (057)716-41-68, (057)716-41-54
Засновник — Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 15983-4455 Пр від 01.12.2009 р.
© Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка