Шляхи вирішення питань безпечності малих підприємств лісового комплексу

В. М. Сторожук, О. Б. Ференц, З. П. Копинець, В. М. Гвоздик

Анотація


Окреслено проблему, пов’язану з труднощами забезпечення та документального підтвердження належного рівня охорони праці, виробничої санітарії, пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту та охорони навколишнього природного середовища на малих підприємствах лісового комплексу. Рекомендовано шляхи вирішення проблеми, як на рівні малого підприємства, так і на державному рівні.

Повний текст:

PDF

Посилання


Охорона праці в деревообробній промисловості: навч. посіб. / С.О. Апостолюк, А.С. Апостолюк, B.C. Джигирей, Г.В. Сомар, B.C. Гродзик, В.М. Сторожук, І.A. Соколовський, В.І. Рудик, В.І. Миць. − К.: Основа, 2003. – 585 с.

Основи охорони праці / Г.Г. Гогіташвілі, В.М. Лапін, Р.А. Яцюк, В.М. Сторожук, О.В. Мельников. – К.: Знання, 2016. – 312 с.

Сторожук В.М. Виробничий шум: природа та шляхи зниження: навч. посіб. / В.М. Сторожук; [заг. ред. В.С. Джигирея]. – К.: Основа, 2003. – 384 с.

Сторожук В.М. Проблеми фахового забезпечення системи управління охороною праці підприємств / В.М. Сторожук, О.В. Мельников // Наук. зап. (Укр. акад. друкарства). − 2009. − № 2 (16). − С. 172-180.

Сторожук В.М. Промислова екологія.: підручник / В.М. Сторожук, В.А. Батлук, М.М. Назарук. – Львів: в-во УАД, 2006. – 547 с.

Сторожук, В.М. До проблеми кадрового забезпечення системи безпечності промислового підприємства / В.М. Сторожук // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: Мат. XIV Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 21-22 трав. 2015 р. – Х., 2015. – С. 140-142.

Сторожук В.М. Актуальність екологічної освіти для фахівців технічних спеціальностей / В.М. Сторожук // Наук. зап. (Укр. акад. друкарства). − 2006. − Вип. 9. − С. 114-118.

Сторожук В.М. Оцінювання та контроль безпечності промислового підприємства / В.М. Сторожук // Науковий вісник НЛТУ України. – 2015. – Bип. 25.2. – С. 157-161.

Сторожук В.М. Безпечність деревообробних підприємств в контексті міжнародної співпраці / В.М. Сторожук, О.Б. Ференц // Вісник ХНТУСГ. − 2015. − Bип. 160. – С. 3-9.
_______________________________________________________________

Адреса редакції: 61002, м. Харків, вул. Артема, 44, тел. (057)716-41-68, (057)716-41-54
Засновник — Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 15983-4455 Пр від 01.12.2009 р.
© Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка