Шляхи підвищення ефективності виробництва продукції рослинництва

О. О. Артеменко

Анотація


У статті розглянуті основні шляхи підвищення ефективності виробництва продукції рослинництва суб’єктами підприємницької діяльності. Проведене дослідження визначальних напрямків удосконалення виробничої діяльності суб'єктів господарювання. Зазначено, що особливий вплив на ріст економічної ефективності виробництва продукції рослинництва має агропромислова інтеграція.

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: [підручник] / В.Г. Андрійчук. – [2-ге вид., доп. і перероб.]. – К. : КНЕУ, 2002. – 624 с.

Андрійчук В.Г. Теоретико-методологічне обґрунтування ефективності виробництва / В.Г. Андрійчук // Економіка АПК. – 2015. – № 5. – С. 52-63.

Березюк С.В. Удосконалення економічних відносин підприємств шляхом кооперування / С.В. Березюк // Аграрний вісник Причорномор'я: Біологічні та сільськогосподарські науки. – Одеса : Одеський ДАУ. – 2003. – Вип. 22. – С. 52-57.

Малік М.Й. Основи аграрного підприємництва / М.Й. Малік. – К. : ІАЕ УААН, 2001. – 582 с.

Масло І.П. Еколого-економічне обґрунтування виробництва та використання моторного палива на основі ріпакової олії для виробників сільськогосподарської продукції / І.П. Масло, М.І. Вірьовка, М.В. Калінчик, П.С. Вишнівський // Економіка АПК. – 2014. – № 11. – С. 30-33.

Месель-Веселяк В.Я. Підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва / В.Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. – 2005. – № 6. – С. 17-26.

Мельник Л.Ю. Економічна теорія на межі тисячоліть: [Навчальний посібник] / Л.Ю. Мельник, П.М. Макаренко, І.Г. Кириленко. – К. : ІАЕ УААН, 2003. – 748 с.

Закон України «Про кооперацію» N 1087–IV від 10 липня 2003 року. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sevsadovod.com/articles/zakon-ukrainy-o-kooperatsii-1087-iv-ot-10-07-2003g.
_______________________________________________________________

Адреса редакції: 61002, м. Харків, вул. Артема, 44, тел. (057)716-41-68, (057)716-41-54
Засновник — Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 15983-4455 Пр від 01.12.2009 р.
© Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка