№ 200 (2019)

"Економічні науки"

Зміст

Статті

Формування конкурентних переваг суб’єктів бізнесу через використання інструментарію PR-маркетингу PDF
О. В. Мандич 25-30
Банківський кредит у фінансовому забезпеченні сільськогосподарських підприємств PDF
Т. Г. Маренич, О. Г. Малій 30-43
Дидактичні засади формування кадрового потенціалу аграрної сфери як стратегічного ресурсу розвитку соціально-економічних систем PDF
В. М. Нагаєв, Г. О. Нагаєва 44-53
Цінові ризики експортної орієнтації сільськогосподарського виробництва PDF
В. М. Онегіна, О. В. Білецький 54-61
Світовий досвід підтримки і стимулювання венчурних і бізнес-ангельських інвестицій PDF
Н. І. Рижикова, О. В. Накісько, С. В. Руденко 62-71
Концепція стійкого («зеленого») маркетингу та її вплив на сталий розвиток аграрних підприємств PDF
Т. В. Устік, М. О. Лишенко 72-83
Конкурентоспроможність, як основа ефективної національної економіки PDF
В. В. Антощенкова 84-95
Транснаціоналізація національних економічних систем в умовах глобалізації. PDF
Л. А. Батюк, Т. М. Квятко, Н. М. Бабко 95-103
Вплив ресурсного достатку на ефективність інституційного розвитку ресурсних економік PDF
О. С. Бєлоусова 103-118
Сутність та фактори формування конкурентоспроможності аграрних підприємств. PDF
К. С. Богомолова 118-128
Особливості формування моделей у сфері маркетингу інтегрованих підприємств PDF
А. В. Вардіашвілі 129-135
Методичні засади визначення оптимальності галузевої структури аграрних підприємств PDF
Т. В. Власенко 135-145
Сучасний стан та тенденції діяльності підприємств малого бізнесу в Харківській області PDF
О. М. Гіржева, Н. О. Бірченко, А. М. Ряснянська 145-156
Управлінські стратегії забезпечення розвитку підприємств PDF
С. М. Калініченко, А. В. Микитась, О. Є. Наголюк 157-163
Фактори сталого розвитку економіки аграрного сектору PDF
Ю. М. Кравченко, В. В. Антощенкова 174-183
Економічне обґрунтування впровадження у виробництво м’ясопереробними підприємствами системи ветеринарно-санітарних заходів PDF
О. М. Кравченко, К. О. Родіонова 183-194
Світовий досвід розвитку інтеграційних процесів в аграрному секторі PDF
М. А. Крутько 195-202
Складові механізму забезпечення економічного зростання PDF
С. В. Кускова 202-208
Діагностика конкурентоспроможності в управлінні підприємством PDF
С. І. Міненко 209-217
Концепції маркетингу та соціальної відповідальності в період перехідної економіко-суспільної фармації України PDF
В. І. Морозов 218-225
Заробітна плата як невід’ємна складова системи мотивації праці. PDF
О. В. Накісько, С. В. Руденко, О. В. Грідін 226-235
Конкурентоспроможний розвиток суб’єктів агробізнесу: теорія та практика PDF
І. В. Науменко 235-241
Понятійно-категоріальний апарат управління ефективністю діяльності підприємств PDF
А. В. Півень 242-256
Використання проектного підходу в публічній сфері PDF
О. В. Подольська, В. Г. Краля 256-264
Індикатори оцінювання фінансового потенціалу підприємства PDF
С. А. Пустовгар 265-272
Особливості здійснення дилерської діяльності на фондовому ринку України PDF
О. А. Романашенко, М. О. Романашенко 273-283
Процес адаптації персоналу на підприємстві PDF
О. В. Подольська, В. В. Оберемок 283-290
Формування системи управління якістю продукції тваринництва на основі інновацій PDF
Ю. М. Сагачко 291-297
Джерела фінансування дорадчих служб в Україні PDF
О. В. Смігунова 298-305
Маркетингові інновації в системі управління підприємством як пріоритетний напрямок формування його конкурентних переваг на ринку зерна PDF
О. І. Хлопоніна-Гнатенко, Н. О. Коломієць 305-317

Статьи

Investments in human capital – basis of efficient venture business PDF (English)
M. M. Klеmparskyі, Jacek Skudlarski 3-10
Concept and satisfaction of investment appropriation agricultural enterprises. PDF (English)
V. M. Sinelnikov, S. O. Zaika 10-24
Основные резервы повышения эффективности производства льна-долгунца в Республике Беларусь. PDF (Русский)
Н. Г. Королевич, И. А. Оганезов 164-174