№ 164 (2015)

"Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України"

Зміст

Статті

Дослідження вражаємості грозовими розрядами повітряних ліній із захищенними та неізольованими проводами PDF
С. Ю. Шевченко, О. М. Довгалюк, О. Є. Піротті, Б. Ф. Єрмоленко, Д. О. Данильченко 31-33
Аналіз існуючих підходів розрахунку кліматичних навантажень на повітряні лінії електропередавання PDF
О. А. Савченко 25-26
Порівняльна оцінка ефективності передавання електроенергії повітряними лініями PDF
С. А. Попадченко 27-30
Протиаварійна автоматика в системах електропостачання кар'єрів PDF
М. В. Кутіна 34-36
Анализ способов получения требуемых спектральных характеристик возбудителей инверторов напряжения PDF
Р. Н. Лисиченко 37-41
Попередження резонансних перенапруг при несиметричних режимах ліній електропередач з поперечною компенсацією PDF
В. В Кучанський, Ю. Г. Лиховид, В. А. Мельничук 42-43
Оптимізація режимів сучасних систем електропостачання АПК PDF
В. Г. Кузнецов, Ю. І. Тугай, Д. А. Нікішин 44-45
Оцінювання впливу відновлюваних джерел електроенергії на функціонування електричних мереж PDF
О. А. Буславець, В. В. Кулик, П. Д. Лежнюк, В. В. Тептя 46-49
Автоматизована система моніторингу стану кабельних ліній 6-10 кВ PDF
В. О. Коробка, О. В. Коробка 50-51
Математическое моделирование элементов систем энергоснабжения PDF
Ю. Н. Веприк, О. А. Небера 52-55
Проблеми надійності електропостачання сільськогосподарських об'єктів PDF
Л. Н. Добровольська, М. В. Романюк, Д. С. Собчук 56-57
On failure intensity function of nonhomogeneous poisson process PDF
V. Krivtsov 3-5
Принципи визначення обриву проводу в розподільній електричній мережі PDF
В. І. Кошман, Л. Р. Сабарно, І. М. Севастюк 6-8
Принцип исключения в математической модели распределения фактических вкладов линейных источников искажений в искажения напряжений в точке общего присоединения PDF
Ю. Л. Саенко, Д. Н. Калюжный 9-11
Вплив зближених леп на перенапруги в паузі однофазного автоматичного повторного включення PDF
О. Г. Шполянський 12-13
Оцінка неоднорідних режимів та втрат електричної енергії в системах електропостачання PDF
І. О. Фурман, О. О. Мірошник 14-15
Дослідження форми і величини наведених перенапруг, що виникають в повітряних лініях із захищеними проводами при ударах блискавки PDF
С. Ю. Шевченко, О. М. Довгалюк, О. Є. Піротті, Б. Ф. Єрмоленко, С. І. Дривецький 16-18
Экономические вопросы в задачах проектирования воздушных линий электропередачи PDF
В. В. Черкашина, П. В. Нотовский, А. В. Холод 19-22
Адаптаційні аспекти синтезу оперативно-диспетчерської служби PDF
С. В. Швець 23-24
Опромінення нерухомого яйця точковим джерелом PDF
Д. М. Міленін, М. Л. Лисиченко, О. І. Завгородній 58-61
Створення сучасної лабораторної бази для дослідження широкого загалу питань з ідентифікації, керування, моніторингу різноманітних електромеханічних систем з продукцією компанії Schneider Electric PDF
М. Л. Лисиченко, А. О. Лісняк, Ю. М. Хандола, М. Ю. Середин 62-63
Оптимізація типів біогазових установок при проектуванні PDF
В. Г. Подобайло, М. В. Потапенко, Н. П. Семенова 70-71
Дослідження показників вартості електричної енергії з альтернативних джерел на прикладі біоконверсії PDF
В. В. Гімпель 72-74
Гальмівні режими електропривода з пристроєм плавного пуску серії SSW PDF
І. М. Голодний, Ю. М. Лавріненко, А. В. Торопов 64-67
Обгрунтування принципів керування енергетичною дією світлодіодного випромінювання на біологічні обєкти PDF
Л. С. Червінський, Я. М. Луцак, Ю. В. Шевченко 68-69
Визначення якості сільськогосподарської продукції методом акустичної емісії PDF
В. Ф. Яковлєв 75-77
К проблеме выбора теоретического метода расчета и моделирования надежности работы радиоэлектронных схем PDF
П. А. Кузнецов, А. В. Юдин, С. В. Соленый, О. Я. Соленая 78-80
Визначення максимального проміжку часу зниження живлячої напруги асинхронного двигуна PDF
О. Б. Єгоров, І. О. Бондаренко 81-82
Регенерація трансформаторної оливи в електричному полі PDF
І. П. Назаренко 83-84
Передпосівна обробка насіння буряка в магнітному полі PDF
В. В. Савченко, О. Ю. Синявський 85-86
Енергетична ефективність сільськогосподарських еколого-біотехнічних систем PDF
А. І. Чміль 87-89
Технологічний процес обробки зернової маси в сильному електричному полі PDF
С. М. Усенко, О. В. Науменко 96-97
The method of identification and evaluation heating depth details contact switching devices PDF
I. Radko, L. Chervinsky, I. Nazarenko 98-100
Экспериментальное исследование основных режимов работы низкотемпературных аккумуляторов теплоты фазового перехода кожухотрубного типа PDF
Е. А. Антипов 101-103
Використання процедур статистичного контролю якості для аналізу ефективності електроспоживання в складних виробничих системах PDF
В. А. Давиденко, Л. В. Давиденко, Н. В. Коменда 104-106
Енергозабезпечення фермерського господарства в умовах Ямпільського району PDF
А. В. Литвин 107-109
Визначення зміни параметрів електромагнітного залізовідділювача в енергоощадному режимі PDF
Ю. О. Богатирьов, В. Б. Гулевський 110-112
Інтелектуальна система керування вентиляційної установки в ремонтній майстерні PDF
Ю. М. Хандола, А. О. Лісняк, М. Ю. Середин, Д. Ю. Бало 90-93
Перспективи застосування оптичних методів передпосівної обробки насіння PDF
О. І. Романенко, Л. С. Червінський 94-95
Аналіз ресурсозберігаючих технологій приготування кормосумішей PDF
В. В. Гузенко 113-115
Вплив відхилення напруги живлячої мережі на втрати потужності в асинхронному електродвигуні PDF
О. Ю. Вовк, С. О. Квітка, О. С. Квітка 121-123
Аналіз теплового режиму імпульсних генераторів на лавинно-прольотному діоді PDF
М. С. Сорокін, В. В. Сухін 130-132
Аналіз зміни властивостей ізоляції обмоток статорів електродвигунів в різних умовах плівкоутворення PDF
О. В. Сотнік, С. Р. Індерович, М. М. Солод, А. В. Терпан 133-134
Методика розрахунку основних параметрів лопатевих кормозмішувачів PDF
П. І. Савченко, О. Ю. Хандола, А. І. Середа 135-137
Дослідження втрат активної енергії в робочих машинах потокових ліній зерноочисних агрегатів PDF
М. В. Постнікова 116-117
Теплова модель асинхронного електродвигуна в стаціонарних режимах PDF
С. О. Квітка, О. Ю. Вовк, О. С. Квітка 118-120
Исследование чувствительностей информационных величин к физическим параметрам объекта при контроле импульсным вихретоковым способом PDF
А. М. Яцун 124-126
Моделювання та оптимізація режиму електричної системи з дуговим розрядом PDF
В. Г. Ягуп, К. В. Ягуп 127-129
Комунальна енергетика України: проблеми, шляхи розвитку PDF
В. А. Маляренко, І. О. Темнохуд, О. О. Темнохуд 138-140
Дослідження пускорегулюючих апаратів PDF
О. А. Якунін, В. Г. Воропай 141-143
Аналіз способів математичного моделювання розповсюдження оптичного випромінювання в біологічних обєктах сільського господарства PDF
А. В. Цибух 144-147
Электродинамическая система для измерения хемилюминесценции биологических материалов PDF
Н. Г. Косулина, А. Д. Черенков, М. А. Чёрная, Г. Й. Янукович 148-149
Оперативная оценка результатов наблюдений отклика биологических объектов на действие электромагнитных полей PDF
П. А. Кравченко, С. А. Мороз 150-151
Обоснование подхода к построению электронной системы измерения диэлектрической проницаемости крови PDF
А. Д. Черенков, Г. А. Ляшенко, Н. В. Полянова 152-153
Обгрунтування діапазону зміни біотропних параметрів електромагнітного поля для передпосівної обробки насіння соняшника PDF
М. О. Чорна, Н. Г. Косуліна 154-155
Влияние качества электроэнергии на экономические показатели электротехнических осветительных комплексов PDF
А. В. Сапрыка, А. В. Белоусов, Г. Г. Голиков 156-157
Метод импульсной рефлектометрии для исследования электрофизических параметров биообъектов PDF
А. Д. Черенков, Н. Г. Косулина 158-159
Особенности низкоэнергетической электромагнитной терапиии пневмонии животных PDF
А. Д. Черенков, И. А. Черепнев, Н. В. Полянова 160-162
Прогнозування добового електроспоживання в місті Харків на протязі одного місяця PDF
О. Є. Піротті, Є. Л. Піротті 163-165
Математичні моделі електромагнітних полів всередині циліндричних та сферичних біологічних структур PDF
О. В. Каплун, Є. Л. Піротті 166-168
Альтернативне паливо для сільськогосподарської техніки PDF
Р. Р. Кушлик 169-170
Контроль нітратів в овочевих соках акустичним методом PDF
Р. В. Кушлик, Д. П. Журавель 171-172
Визначення параметрів енергоінформаційного імпульсного електромагнітного випромінювання для знищення шкідників картоплі PDF
Ю. М. Федюшко, І. І. Сілі, О. Д. Черенков 173-174